Alumni nieuws

Oratie dr. O.W. Steenbeek

Titel oratie:

Risico’s van een goed pensioen

Leerstoel:

Risicobeheer van pensioenfondsen

Datum:

19 april 2012 16:00

Locatie:

Woudestein, aula

Faculteit:

Erasmus School of Economics (ESE)

Te veel aandacht voor niet relevante risico’s in pensioensector

Draagvlak moet steviger

De pensioensector heeft de afgelopen jaren te veel aandacht besteed aan risico’s die vanuit het perspectief van de deelnemer niet relevant zijn. In sommige gevallen zijn ze zelfs schadelijk. De focus op deze risico’s heeft bijgedragen aan het afbrokkelend draagvlak. Dat stelt prof.dr. Onno Steenbeek in zijn oratie die hij op donderdag 19 april 2012 op de Erasmus Universiteit Rotterdam uitspreekt. Hiermee aanvaardt hij het ambt van bijzonder hoogleraar Risicobeheer van pensioenfondsen binnen de Sectie Finance van de Erasmus School of Economics (ESE) vanwege het Erasmus Trustfonds.

In zijn rede stelt Steenbeek onder meer dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, is om te definiëren wat een ‘goed pensioen’ is. De strategie om dat goede pensioen vervolgens daadwerkelijk te realiseren kan daarmee ook niet eenduidig worden vastgesteld. Mede als gevolg van deze onduidelijkheid is de afgelopen jaren de nadruk te veel komen te liggen op risico’s die vanuit het perspectief van de deelnemer minder relevant zijn. Dit geldt zowel voor aanbieders van individuele pensioenregelingen, als voor de grote collectieve pensioenfondsen. De focus op deze risico's heeft mede bijgedragen aan het afbrokkelend draagvlak. Aan het eind van zijn rede geeft Steenbeek een aantal mogelijke richtingen om het tij enigszins te keren.

Speerpunt van Steenbeeks hoogleraarschap worden het uitbouwen van onderzoek en onderwijs op het gebied van de pensioenvoorziening en het versterken van de relatie met de pensioensector. Zijn activiteiten binnen de ESE zullen met name gericht zijn op het risicobeheer van pensioenfondsen. Steenbeek blijft daarnaast voor vier dagen per week als directeur ALM verbonden aan APG Algemene Pensioengroep.

Seminar
Voorafgaand aan de oratie vindt het seminar Pensioenfondsrisico’s plaats. Tijdens dit korte seminar komt een aantal deskundigen, waaronder Dick Sluimers (APG), Jean Frijns (bijzonder hoogleraar beleggingsleer), Fieke van der Lecq (Erasmus School of Economics) en Steenbeek zelf, aan het woord om nader duiding te geven aan de pensioenrisico’s van nu en straks.

De Nederlandse pensioensector bevindt zich in een buitengewoon spannende periode. De financiële crisis, in combinatie met aanpassingen in de levensverwachting, heeft een groot effect op de gezondheid van pensioenfondsen. Tegelijkertijd zijn echter nieuwe toezichtregels geïntroduceerd en wordt er druk onderhandeld over de invulling van het pensioenakkoord. De termen ‘risico’ en ‘risicobeheer’ spelen een centrale rol in deze discussie.

Alle details over het seminar en de sprekers hier.

Nadere informatie

Ronald de Groot, Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 / 06 53 64 18 46
e-mail: rdegroot@remove-this.ese.eur.nl


Publicatiedatum: 17 april 2012