Alumni nieuws

Afscheidscollege Prof.dr. Frans A.J. van den Bosch

Titel afscheidscollege:

On the Necessity and Scientific Challenges of Conducting Research into Strategic Value Creating Management Models

Datum:

11 mei 2012 16:00

Locatie:

Woudestein, aula

Faculteit:

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Managers moeten weer gaan managen

Geloofwaardigheid van managers staat ter discussie

Managers moeten niet meer als een soort verlengstuk van de markt worden gezien. De uitkleding van de managementfunctie tot een financiële functie heeft er toe geleid dat leiderschap los is komen te staan van de managementfunctie. Dit stelt prof.dr.ing. Frans A.J. van den Bosch, hoogleraar Management Interfaces between Organisations and Environment aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University in zijn afscheidsrede die hij op vrijdag 11 mei 2012 uitspreekt.

In zijn rede gaat Van den Bosch in op de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek naar management kan bijdragen aan herstel van de geloofwaardigheid van managers, die als gevolg van de huidige financieel-economische crisis ter discussie is komen te staan. Hij stelt dat het doel van van management niet alleen in economische termen moet worden gedefinieerd. Ook moeten managers niet moeten worden beschouwd als uitvoerders van aandeelhoudersbelangen. Het doel van management is het creeeren van strategische waarde en in de managementfunctie moet meer aandacht komen voor niet-economische doelstellingen als innovatie en het motiveren van mensen, aldus Van den Bosch.

Tenslotte stelt hij dat managers een duidelijke keuze moeten maken voor een eigen management model voor hun onderneming. Hierin moeten zij bestaande managementpraktijken niet als een gegeven beschouwen, maar steeds na blijven denken over veranderingen. Van den Bosch: “ Als managers weer gaan managen kunnen zij hun maatschappelijke legitimiteit herwinnen en is de kans groot dat we tijdig uit de crisis komen”.

Over prof.dr.ing. Frans van den Bosch
Prof.dr.ing. Frans A.J. Van Den Bosch was tot 1 april 2012 hoogleraar Bedrijfskunde, i.h.b. het Management van “Interfaces between Organizations and Environments”. Hij was voorzitter van de vakgroep Strategic Management & Entrepreneurship, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen van management theorieën voor organisaties en ondernemingen en op onderwerpen zoals strategische vernieuwingsprocessen, management innovatie en corporate governance.Van den Bosch is actief betrokken geweest in het bedrijfsleven en in de publieke sector, onder meer als vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam en als lid van de gemeenteraad Rotterdam,

Seminar
Voorafgaand aan het afscheidscollege vindt van 13:00 tot 15:00 uur het Seminar ‘Management Innovation: Rigor and Managerial Relevance’ plaats met ondermeer Jeroen van der Veer (oud CEO van Royal Dutch Shell) en Cees Veerman (oud Minister van Landbouw) als gastsprekers. Voor alle informatie klikt u hier.

Nadere informatie

Contact: Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager RSM,
tel: (010) 408 2877, e-mail: mschouten@remove-this.rsm.nl


Publicatiedatum: 08 mei 2012