Alumni   Service   Wie is alumnus aan de EUR

Wie is alumnus aan de EUR

Als alumnus van de EUR wordt aangemerkt degene:

  • die aan de EUR of haar rechtsvoorgangsters met goed gevolg een baccalaureaatsexamen, een kandidaatsexamen, of een doctoraal examen heeft afgelegd;
  • die aan de EUR met goed gevolg een afsluitend examen van een bacheloropleiding of van een masteropleiding heeft afgelegd, met dien verstande dat degene die, na met goed gevolg aan de EUR een afsluitend examen van een bacheloropleiding te hebben afgelegd, direct aansluitend aan die bacheloropleiding een masteropleiding aan de EUR volgt niet eerder als alumnus wordt aangemerkt dan nadat die masteropleiding is beĆ«indigd, al dan niet na het afleggen van een afsluitend examen;
  • die aan de EUR is gepromoveerd;
  • aan wie door de EUR een eredoctoraat is verleend;
  • die aan de EUR met goed gevolg een afsluitend examen van een niet-initiĆ«le opleiding heeft afgelegd.

Onder EUR worden in dit verband mede verstaan:

  • de (voormalige) Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB);
  • het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG);
  • het Institute for Social Studies (ISS).

Klik hier voor de jubileum uitgave van het Erasmus Alumni Magazine.

Alumni Magazine


Voldoen aan spelregels is taak bankbestuur

Sancties moeten niet alleen vanuit overheid komen

Grote kansen medische voedingsmarkt

Voeding die helpt bij bestrijden ziektes

Marius van Dijke benoemd tot hoogleraar Behavioural Ethics

Onderzoek over gedragsethiek en integer leiderschap

Filosofisch debat scholieren

Jury wijst winnaars aan

Versterken internationale impact en relevantie

Nieuw strategisch plan Erasmus Universiteit Rotterdam

RSS Twitter Meer nieuws