Alumni   Service   Wie is alumnus aan de EUR

Wie is alumnus aan de EUR

Als alumnus van de EUR wordt aangemerkt degene:

  • die aan de EUR of haar rechtsvoorgangsters met goed gevolg een baccalaureaatsexamen, een kandidaatsexamen, of een doctoraal examen heeft afgelegd;
  • die aan de EUR met goed gevolg een afsluitend examen van een bacheloropleiding of van een masteropleiding heeft afgelegd, met dien verstande dat degene die, na met goed gevolg aan de EUR een afsluitend examen van een bacheloropleiding te hebben afgelegd, direct aansluitend aan die bacheloropleiding een masteropleiding aan de EUR volgt niet eerder als alumnus wordt aangemerkt dan nadat die masteropleiding is beĆ«indigd, al dan niet na het afleggen van een afsluitend examen;
  • die aan de EUR is gepromoveerd;
  • aan wie door de EUR een eredoctoraat is verleend;
  • die aan de EUR met goed gevolg een afsluitend examen van een niet-initiĆ«le opleiding heeft afgelegd.

Onder EUR worden in dit verband mede verstaan:

  • de (voormalige) Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB);
  • het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG);
  • het Institute for Social Studies (ISS).

Klik hier voor de jubileum uitgave van het Erasmus Alumni Magazine.

Alumni Magazine


Veelzijdig programma Erasmus Campus Festival

Zaterdag 24 mei open huis op campus Woudestein

Lang leven in Rotterdam

Rotterdam Lezing over gezondheid en gezondheidsverschillen

Week van de filosofie

Driedaags programma op Erasmus Universiteit

Lunchlezing Jan Pronk

Nederland in de wereld: koopman, dominee, of geen factor van belang?

RSS Twitter Meer nieuws