Deeltijd Bacheloropleidingen

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is het mogelijk om verschillende opleidingen in deeltijd te volgen. Na afronding van de opleiding ontvangt de student dezelfde academische titel als bij de reguliere voltijdopleiding. Sommige deeltijdopleidingen worden grotendeels in de avonduren gegeven. Bij andere opleidingen zijn colleges uitsluitend of ook overdag te volgen. Kijk bij de opleiding van jouw keuze om te zien welke opties precies voor handen zijn.

Overzicht Deeltijd Bacheloropleidingen

Deeltijd Bacheloropleiding
& Titel

Start & Duur

Collegegeld
2016/2017

Deadlines Aanmelding

Brochure

Contact & meer informatie

Fiscaal Recht (56827), LL.B.

Start: 
September 2016

Voltijd:
3 jaar

Deeltijd:
3 jaar


€ 1.984
(EU/EEA)*

1 mei
(EU/EEA)
 
Brochure niet beschikbaar

Erasmus School of Law

Rechtsgeleerdheid (50700), LL.B.

Start:
September

Voltijd:
3 jaar

Deeltijd:
3 jaar

€ 1.984
(EU/EEA)*

1 mei
(EU/EEA)
Brochure niet beschikbaar

Erasmus School of Law

Wijsbegeerte (56081), BSc

Start:
September

Voltijd:
3 jaar

Deeltijd:
6 jaar

€ 1.984
(EU/EEA)*

1 mei
(EU/EEA)
Brochure Bachelor in Wijsbegeerte (BA)

Faculteit der Wijsbegeerte

Het nummer achter sommige opleidingen verwijst naar het landelijke CROHO-register, Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit is een door het ministerie van OCW vastgesteld register van geaccrediteerde opleidingen door de NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

* Dit is het wettelijk collegegeldtarief voor Nederlandse studenten, studenten uit een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de EU, Zwitserland en Suriname die aan de in de wet genoemde voorwaarden voldoen.

** Dit is het instellingstarief voor studenten voor wie het wettelijk tarief niet geldt. Je betaalt het instellingstarief als je:

  • geen EU-, EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt
  • na het behalen van een Nederlands diploma een tweede opleiding op het zelfde niveau gaat volgen
Lees meer over de uitleg collegegeldtarieven.
 

Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.