Bachelor   Deeltijd Bachelor   Filosofie   Carrièremogelijkheden

Bachelor in Filosofie

Carrièremogelijkheden Bachelor in Filosofie

Uit cijfers blijkt dat Rotterdamse filosofen doorgaans snel werk vinden. Filosofie leidt echter niet voor één beroep op. Sommigen werken als onderzoeker of als docent Filosofie. Maar filosofen werken ook bij justitie, als journalist, directeur van een ziekenhuis of in het bedrijfsleven, als schrijver, ondernemer, kunstcriticus of als beleidsmedewerker bij een overheid.

Wat kun je ermee?

Rotterdamse filosofen vinden na het afstuderen, over het algemeen snel werk. Uiteraard zijn er filosofen die als onderzoeker of docent filosofie hun weg vervolgen. Maar filosofen werken bijvoorbeeld ook bij justitie, in de IT-sector, als journalist, studentendecaan, directeur van een ziekenhuis of hogeschool, als zelfstandige, in het welzijnswerk, bij banken, als schrijver, ondernemer, kunstcriticus, of als beleidsmedewerker bij gemeente, provincie en rijksoverheid en in het bedrijfsleven. Je vindt ook filosofen terug in de politiek en bij maatschappelijke organisaties.

Kennis van vakgebieden

Deze opsomming van werkgelegenheidssectoren klinkt natuurlijk erg mooi. Bedenk hierbij wel dat je kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot als je enige kennis van het vakgebied hebt waarin je wilt werken. Hier biedt de relatie die de filosofie heeft met de andere wetenschappen een aanknopingspunt. In de Rotterdamse opleiding krijg je de ruimte om niet-wijsgerige vakken in je afstudeerpakket op te nemen.

Filosofische vaardigheden

Filosofische vaardigheden worden meer en meer gewaardeerd: het vermogen problemen te analyseren en voorstellen voor oplossingen aan te dragen, communiceren, ideeën naar voren brengen en uitvoeren, inzicht bieden in voors en tegens, en het begrijpen en in kaart brengen van complexe gegevens. Je kunt helder en kritisch denken, snel lijnen uitzetten en structuren ontdekken in nieuwe, nog onoverzichtelijke situaties. Daardoor ben je in staat om op verantwoorde wijze beslissingen te nemen. Als filosoof bied je geen pasklare oplossingen, maar door een kritische en creatieve omgang met een grote diversiteit aan hedendaagse vraagstukken ben je in staat om nieuwe kaders te scheppen waardoor je een zinvolle bijdrage levert aan mogelijke oplossingen.Vraag de brochure aan van de Bachelor in Filosofie.

Brochure Bachelor in Filosofie