Bachelor in Algemene Cultuurwetenschappen

Het eerste jaar; inhoud van de Bacheloropleiding

Het eerste studiejaar van Algemene Cultuurwetenschappen bestaat uit vier blokken en is voor alle studenten hetzelfde. Tijdens dit jaar leer je de centrale begrippen uit de theorie van de cultuurwetenschappen kennen. Je krijgt inleidingen in de historische, sociologische en economische aspecten van kunst en cultuur. Ook volg je introducties op het terrein van overdracht van kunst en cultuur, internationaal kunst- en cultuurbeleid en organisatie van kunst en cultuur.

Bachelor 1

Bachelor jaar 1 - Algemene Cultuurwetenschappen

Blok 1:
  • Geschiedenis van Kunst en Cultuur
  • Overdracht van Kunst en Cultuur

10 ECTS
5 ECTS

Blok 2:
  • Sociologie van Kunst en Cultuur
  • Organisatie van Kunst en Cultuur

10 ECTS
5 ECTS

Blok 3:
  • Economie voor Cultuurwetenschappers
  • Kunst- en Cultuurbeleid

10 ECTS
5 ECTS

Blok 4:
  • Kunst en cultuur in de media
  • Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek
  • Academisch Schrijven

5 ECTS
5 ECTS

5 ECTS


Totaal in het eerste jaar: 60 ECTS