Bachelor   Bacheloropleidingen   Econometrie en Operationele Research   Aansluiting Masteropleidingen

Bachelor in Econometrie en Operationele Research

Aansluiting Masteropleidingen

De masterfase van Econometrie en Operationele Research bestaat uit een eenjarige algemene master met vier specialisatiemogelijkheden:

  • Operations Research and Quantitative Logistics
  • Quantitative Finance
  • Quantitative Marketing
  • Econometrics

OPERATIONS RESEARCH AND QUANTITATIVE LOGISTICS

Bij deze specialisatie gaat het onder meer om vragen als: kunnen de transportkosten omlaag door een andere route te kiezen? Is de voorraadstrategie wel optimaal? Met welke frequentie moet er onderhoud aan machines worden gepleegd? Quantitative Logistics is pas na de Tweede Wereldoorlog goed van de grond gekomen. Tijdens die oorlog opereerden de Amerikaanse strijdkrachten wereldwijd en kenden ze allerlei moeilijkheden op het gebied van bevoorrading. Ze gebruikten wiskundige methodes om de beste oplossingen voor hun logistieke problemen te vinden. De techniek van het zogenoemde lineair programmeren vindt hier zijn oorsprong. Tegenwoordig wordt deze techniek (inclusief uitbreidingen) bij vrijwel elk groot bedrijf toegepast om – rekening houdend met allerlei randvoorwaarden – de beste oplossing te vinden. Hoewel de nadruk van dit programma ligt op toepassingen van kwantitatieve methoden op logistieke problemen, is het feitelijk een Operations Research programma waarin ook andere toepassingsgebieden aandacht krijgen.

QUANTITATIVE FINANCE

De laatste jaren komen steeds meer econometristen in de financiële sector en in de verzekeringssector terecht. Ze houden zich bezig met vragen omtrent pensioenvoorzieningen, bijvoorbeeld: hoeveel premie moet er worden betaald om later van een goed pensioen verzekerd te kunnen zijn? Bij banken worden econometristen ingezet op het gebied van het risicomanagement. Een bank beheert geld van cliënten en leent dat vervolgens uit. De bank loopt daarbij het risico dat het uitgeleende geld niet wordt terugbetaald, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement. Hoe kunnen deze risico’s worden ingeschat en verkleind? Naast aandelen worden er op de beurs ook opties verhandeld. Het bepalen van de prijs van de meest ingewikkelde opties is typisch econometristenwerk. Een aantal grote Nederlandse aandelen, zoals van ABN-AMRO, AEGON en AirFrance-KLM wordt ook op de beurs in New York verhandeld. Welke beurs heeft de meeste invloed op de koers van het aandeel AirFrance-KLM? New York of Amsterdam?

QUANTITATIVE MARKETING

Marketingbeslissingen worden veelal genomen door de topmanagers van een bedrijf. In toenemende mate worden beslissingen onderbouwd met cijfers. Dat kan omdat er steeds meer cijfers en andere gegevens beschikbaar komen. Elke aanschaf, van een pakje kauwgom tot een mobiele telefoon, wordt geregistreerd en bewaard. Met name door het gebruik van betaalpassen, klantenkaarten en streepjescodes worden alle handelingen direct in de computer verwerkt. Een economtrist is steeds harder nodig om al deze gegevens te analyseren. Zo kunnen econometrische technieken worden gebruikt om te onderzoeken wie het vaakst chips koopt en wanneer hij dat doet. Of welke invloed promoties en reclame hebben en op welk tijdstip de kans het grootst is dat de doelgroep een bepaalde tv-reclame ziet. Maar ook het bepalen van de best verkopende plaats voor shampoo – het onderste schap of juist het bovenste – is het werk van een econometrist.

ECONOMETRICS

Dit programma kenmerkt zich door een brede oriëntatie op het vakgebied econometrie en een grote mate van keuzevrijheid. Dit levert breed inzetbare econometristen op met een grondige kennis van methoden en toepassingen van de econometrie. Deze toepassingen kunnen zowel liggen binnen de bedrijfseconomie (financiering, marketing, verzekeringen) als binnen de algemene economie (arbeidsmarkt, consumentengedrag, internationale economie, monetaire economie).

ANDERE MASTER PROGRAMMA'S

Na de bachelor Econometrie aan de Erasmus School of Economics heb je ook toegang tot de master programma’s Economics and Business en Accounting, Auditing and Control.

RESEARCH MASTER

Het Tinbergen Instituut en het Erasmus Research Institute of Management (ERIM) bieden beide een tweejarige Research Master aan. Deze opleidingen zijn in de eerste plaats bedoeld als voorbereiding op een aanstelling als assistent-in-opleiding (aio) met het doel te promoveren tot doctor.

SCRIPTIE

Je besluit de masterfase met het schrijven van een scriptie. Veel studenten kiezen voor een verslag van een stage in een bedrijf, maar ook het schrijven van een meer theoretisch werk behoort tot de mogelijkheden. In beide gevallen word je begeleidt door een medewerker van het Econometrisch Instituut.Vraag de brochure aan van de Bachelor in Econometrie en Operationele Research.

Brochure Bachelor in Econometrie en Operationele Research


Deze opleiding behoort tot de top-3 van Bacheloropleidingen volgens de Keuzegids Universiteiten.

Een van de beste studies van Nederland