Inhoud van de opleiding

Bachelor Economie en Bedrijfseconomie

De universitaire studie begint met een driejarige bacheloropleiding. In aansluiting op deze basis kun je kiezen voor een masteropleiding van één jaar of meer. Daarbij beschik je over ruime keuzemogelijkheden: je kunt een masteropleiding volgen aan je eigen faculteit of aan een faculteit van een andere universiteit in Nederland óf in het buitenland.

Voor alle opleidingen aan de Erasmus School of Economics is het jaarplansysteem ingevoerd. Een collegejaar bestaat uit vijf blokken van acht weken, waarin je steeds twee vakken volgt. Je volgt hoorcolleges, waarin de docent een onderwerp inleidt, practicumcolleges waar je met de stof oefent en werkcolleges, waarin je de stof bespreekt met studenten. Je sluit elk vak af met een tentamen, waarin je laat zien dat je de stof beheerst. In de eerste twee jaar staan de vakken vast, zodat je een solide basis legt. Je doet zo voldoende kennis op om dit in de breedte toe te kunnen passen. In het derde jaar heb je veel keuzevrijheid. Ook begin je met een specialisatie.