Bachelor in Economie en Bedrijfseconomie

Het tweede en derde jaar; inhoud van de Bacheloropleiding

In het tweede jaar van de bachelorfase worden de vakken uit het eerste jaar uitgediept en uitgebreid met vakken als finance, fiscale economie en onderzoeksmethoden. In jaar drie heb je verschillende keuzemogelijkheden. Je kiest in dit jaar al een specialisatie, een samenhangend pakket aan vakken (major), om je bijvoorbeeld alvast voor te bereiden in de richting van een masterprogramma. Je kunt ook een paar maanden aan een buitenlandse universiteit studeren. Ook kun je ervoor kiezen om een tweede accent aan je studie toe te voegen door het volgen van een aantal keuzevakken bij andere studierichtingen.

Iedere student kan in het derde jaar een minor kiezen. Een minor is een leuke manier om je kennis en kunde te verbreden. Je kunt op een makkelijke manier kennis maken met vakken die bij andere faculteiten worden gegeven of je kennis van je eigen opleiding bij je eigen faculteit verdiepen. De minoren worden landelijk steeds verder ingevoerd en op termijn wordt het mogelijk om ook minoren bij andere universiteiten of in het buitenland te volgen.


In deze jaren heb je te maken met intensieve hoorcolleges en kleinschalige practica. In het derde jaar staat een werkcollege centraal, een vorm van probleemgestuurd onderwijs, waarbij je in een groep van ongeveer twintig studenten je kennis binnen een specifiek terrein verdiept en toepast op actuele situaties, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsopdrachten. Er is een ruime keuze aan onderwerpen. De bachelorfase wordt afgesloten met een scriptie.

Major

De economische faculteit biedt tien verschillende majors aan:

  • Accounting and Finance
  • Economics of Management and Organisation
  • Entrepreneurship and Organisation
  • Financial Accounting
  • Financial Economics
  • International Economics
  • Management Accounting
  • Marketing
  • Policy Economics
  • Urban, Port and Transport Economics