Bachelor   Bacheloropleidingen   Filosofie   Studiebegeleiding

Bachelor in Filosofie

Studiebegeleiding Bachelor in Filosofie

Er zijn ongeveer 120 studerenden aan de Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte. De studentenpopulatie vertoont een grote variatie in leeftijd, ervaring, vooropleiding en beweegredenen om filosofie te studeren. Door de geringe omvang van de faculteit is er een intensief contact tussen studenten en docenten. Vooral in de masterfase wordt het onderwijs vaak in kleine groepen gegeven waardoor er altijd sprake is van een direct contact tussen docent en student.

De studie wordt in die fase steeds individueler van aard. Je bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je studie, en je moet dan zelf de contacten met je medestudenten onderhouden. Om te voorkomen dat je er helemaal alleen voor staat kent de faculteit een tutorsysteem. Iedere student wordt vanaf het begin van de studie persoonlijk begeleid door een van de docenten. Deze docent waakt over de voortgang van de studie en is aanspreekbaar als er zich individuele problemen voordoen.Vraag de brochure aan van de Bachelor in Filosofie.

Brochure Bachelor in Filosofie