Filosofie van een Wetenschapsgebied

Bachelor of Arts (BA) in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Filosofie studeren naast je hoofdopleiding? Dat kan in de bacheloropleiding Filosofie van een Wetenschapsgebied. Je kunt deze opleiding starten nadat je het eerste jaar van je hoofdopleiding hebt afgerond.

Tijdens de opleiding Filosofie van een Wetenschapsgebied doe je grondige kennis op van de filosofie en haar geschiedenis. Daarnaast leer je filosofische vraagstukken kennen die gepaard gaan met jouw vakgebied.

De Faculteit der Wijsbegeerte biedt de bacheloropleiding Filosofie van een Wetenschapsgebied aan alle studenten van de Erasmus Universiteit aan. Je kunt de volgende varianten van deze bacheloropleiding kiezen:

 • Filosofie van Beleid en Management
 • Filosofie van de Economie
 • Filosofie van het Recht en de Sociale Wetenschappen
 • Filosofie van de Geneeskunde
 • Filosofie van de Historische en Kunstwetenschappen

Waarom een Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied studeren in Rotterdam?

Filosofie van een Wetenschapsgebied studeer je in Rotterdam omdat:

 • kleinschalig onderwijs;
 • interdisciplinair;
 • verruiming en verdieping ten opzichte van je hoofdopleiding;
 • training in analytisch denken en logisch redeneren;
 • sterke ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid;
 • goed te combineren met andere opleiding;
 • intellectuele uitdaging;
 • ook als tweede studie laag collegegeldtarief;
 • inspirerende docenten.

Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Juist door de combinatie van Filosofie met een andere hoofdstudie ben je breed inzetbaar en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Studenten die de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied hebben afgerond, komen na hun afstuderen veelal goed terecht. Doordat ze naast hun hoofdstudie ook hebben geleerd zich kritisch te verhouden tot hun vakgebied zijn ze voor werkgevers zeer waardevol.

Door hun uitstekende schrijfvaardigheid en hun sterk ontwikkelde vermogen tot conceptueel nadenken hebben de studenten die de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied hebben afgerond een streepje voor op vakgenoten die geen studie Filosofie hebben gedaan.

Leerdoelen Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Als filosoof van een wetenschapsgebied ben je in staat de impliciete vooronderstellingen van jouw vakgebied bloot te leggen en kritisch te bevragen. Je hebt een analytisch denkvermogen ontwikkeld dat je op heldere wijze tot uitdrukking kan brengen. Doordat het bereik en de blinde vlekken van jouw hoofdstudie je duidelijk zijn sta je sterker in jouw eigen wetenschapsgebied. 

Inhoud van de opleiding Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Je kunt deze studie beginnen als je 60 ects uit het eerste jaar van je vakstudie hebt gehaald. Deze punten breng je in het eerste jaar van de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied in. Je begint direct in Bachelor 2 van de opleiding. Het is niet verplicht om je vakstudie en de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied gelijktijdig te volgen. Je kunt deze opleiding ook na je vakstudie volgen. Het collegerooster van de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied is niet afgestemd op andere opleidingen. Je dient daarom zelf aan het begin van het academisch jaar een persoonlijk combinatierooster van vakken samen te stellen. Ieder wetenschapsgebied heeft specifieke cursussen die verplicht zijn, deze vind je in de studiegids. 

Meer informatie over: Inhoud van de opleiding Bachelor in Filosofie

Doelgroep Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Filosofie van een Wetenschapsgebied is een studie voor studenten die het eerste jaar van een hoofdstudie hebben afgerond. Als je Filosofie van een Wetenschapsgebied studeert is het belangrijk dat je plezier hebt in het bestuderen van complexe teksten, in staat bent zelfstandig te werken en graag schrijft. Durf jij voorbij de grenzen van jouw vakgebied te denken? 

Toelatingseisen Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

EUR-studenten
De Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied is toegankelijk voor studenten die het eerste jaar (60 ects) van hun universitaire hoofdstudie hebben gehaald.

Studenten van een andere universiteit
De Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied is ook toegankelijk studenten van een andere Nederlandse universiteit. Deze studenten dienen eveneens 60 ects te hebben behaald. Omdat de hoofdstudies bij andere universiteiten verschillen van de studies aan is het raadzaam voorafgaand aan de inschrijving een schriftelijk verzoek tot toelating te doen bij de Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte.

Inschrijven Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden voor je gekozen opleiding en sturen je meer informatie.

Studieplanning

Het combineren van je hoofdstudie en de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied is gebaat bij een goede planning vooraf. De studieadviseur kan je hier voorafgaand aan je studie bij helpen.

Meer informatie over: Inschrijven voor een bacheloropleiding  

Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Filosofie van een Wetenschapsgebied

Als masterstudent Filosofie van een Wetenschapsgebied leer je om op basis van een grondige kennis van wijsgerige posities zelfstandig actuele filosofische vraagstukken te analyseren en te interpreteren. Je verwerft een diepgaande kennis op het gebied van de specialisatie. Masterstudenten worden voorbereid op een wetenschappelijke of maatschappelijke carrière waarbij wijsgerige vaardigheden als analytisch vermogen, reflectie en conceptuele weerbaarheid zijn vereist. Zo krijg je een positief-kritische houding tegenover uiteenlopende ontwikkelingen binnen de hedendaagse wijsbegeerte, ken je de bereidheid af te zien van voorbarige ‘oplossingen’ en vraag je waar nodig indringend verder, ook in ‘onorthodoxe’ richtingen.


Meer informatie over: Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Filosofie