Fiscaal Recht

Bachelor of Laws (LL.B.) in Fiscaal Recht

Dat de wet meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen, en ze ook diepgaand beïnvloedt, zie je heel goed bij Fiscaal Recht. Met deze bachelor leg je de basis voor een goedbetaalde loopbaan.

Het belastingrecht is onderdeel van een grote en voortdurend bewegende verzameling van wetten en regels. Net als bij een lichaam zijn alle onderdelen organisch met elkaar verbonden. Dus bestudeer je niet alleen diepgaand alle aspecten van fiscale wetgeving, maar verdiep je je ook in bestuursrecht, privaatrecht en ondernemingsrecht.

Dit solide juridische fundament vul je aan met een oriëntatie op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en bestaat uit acht blokken van zo’n vijf weken waarin één vak aan de orde komt. Op dit brede juridische fundament werk je verder aan je kennis van je hoofdonderwerp: fiscaal recht. Heb je de aansluitende master afgerond, dan heb je uitzicht op een rijke carrière.

Waarom een Bachelor Fiscaal Recht studeren in Rotterdam?

Fiscaal Recht in Rotterdam is:

 • Een afzonderlijke opleiding: geen specialisatie van Rechtsgeleerdheid. 
 • Onderwijs van docenten werkzaam in de praktijk.
 • Het studiejaar bestaat uit acht blokken, per blok volg je één vak.
 • Onderwijsgroepen van tien studenten.
 • Je studeert in de wereldstad Rotterdam: de 'big5' belastingadvieskantoren zitten hier.
 • Jouw opstap naar een goedbetaalde, boeiende carrière.

Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Fiscaal Recht

Afgestudeerden in het fiscaal recht vinden doorgaans snel een goede baan. Jij beschikt als fiscaal jurist namelijk over over specifieke kennis. Dat wordt door zowel de overheid als het bedrijfsleven hoog gewaardeerd. De meeste afgestudeerde fiscalisten komen terecht bij één van de grote kantoren in de nationale en internationale belastingadviespraktijk.

 

Meer informatie over: Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Fiscaal Recht

 

Leerdoelen Bachelor in Fiscaal Recht

Na de bacheloropleiding kun je:

 • nationale, Europese en internationale rechtsregels analyseren en toepassen op fiscaal-juridische problemen;
 • zowel mondeling als schriftelijk fiscaal-juridische problemen beschrijven en hier voor oplossingen aandragen;
 • de overheidsfinanciën analyseren;
 • sociaal-wetenschappelijke en economische inzichten inzake het recht toepassen;
 • juridisch-wetenschappelijke literatuur kritisch lezen.

Inhoud van de opleiding Bachelor in Fiscaal Recht

Je kunt de opleiding Fiscaal recht verdelen in een deel Fiscaal recht en een algemeen deel Rechtsgeleerdheid. In het eerste jaar volg je de algemene vakken; daarna vooral fiscale vakken.

Het onderwijs bestaat uit Erasmus Law College (onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges). In de hoorcolleges word je enthousiast gemaakt voor het vak, worden de actualiteiten besproken en leg je verbanden met andere vakken. In de onderwijsgroepen ga je met 10 studenten onder begeleiding van een tutor zelf op zoek naar relevante informatie. Je ontwikkelt je fiscale kennis en vaardigheden door het analyseren van actuele praktijksituaties. Tijdens het practica ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Hierbij oefen je de praktische kant van de juridische beroepen: een pleidooi houden, een vonnis schrijven, een debat leiden. Voor de zelfstudie is discipline vereist, zoals bij elke studie.


Meer informatie over: Inhoud van de opleiding Bachelor in Fiscaal Recht

Doelgroep Bachelor in Fiscaal Recht

Studenten Fiscaal recht zijn geïnteresseerd in maatschappelijke en fiscale vraagstukken. Je moet het leuk vinden om oplossingen te zoeken voor problemen. Evenzeer moet je willen kijken naar de gedachte áchter de regels. Hebben de regels wel nut? Je moet beschikken over een goed analytisch vermogen vanwege de soms zeer complexe belastingvraagstukken. Herken je jezelf in dit beeld, dan is de opleiding zeker iets voor jou.

Toelatingseisen Bachelor in Fiscaal Recht

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Inschrijven Bachelor in Fiscaal Recht

Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden voor je gekozen opleiding en sturen je meer informatie.


Meer informatie over: Inschrijven voor een bacheloropleiding

Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Fiscaal Recht

Na de bachelor Fiscaal Recht ga je natuurlijk door voor je masterdiploma. De masteropleidingen Fiscaal Recht duren één jaar, waarin je je kennis verder uitdiept en waarin je je voorbereidt op een carrière in een specifieke richting. Je kunt kiezen uit de master Fiscaal Recht en de in Nederland unieke master Financieel Recht. Je sluit je masterjaar af met een scriptie.

 

Meer informatie over: Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Fiscaal Recht