Bachelor in Fiscale Economie

Ervaringen van een docent

Prof. dr. P. Kavelaars, docent Bachelor in Fiscale Economie

"De opleiding Fiscale Economie gaat op allerlei soorten vraagstukken in."

Belastingen: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Het is de bekende slogan van de belastingdienst om de belastingheffing een beetje vriendelijker gezicht te geven.

Bij heel veel van wat er dagelijks om ons heen gebeurt spelen belastingen een belangrijke rol. Enerzijds zien we dat belastingen invloed uitoefenen op bepaalde maatschappelijke, persoonlijke en economische keuzes. Anderzijds zien we dat aan bepaalde keuzes fiscale gevolgen zijn verbonden. We hoeven daarvoor niet ver van huis: in de privésfeer kun je denken aan de fiscale gevolgen van samenwonen, huwelijk, echtscheiding of overlijden. Maar ook de aankoop van een eigen woning gaat gepaard met diverse fiscale consequenties. En verder kun je denken aan het aangaan van een dienstbetrekking of andere arbeidsverhouding die tot heffing van loonbelasting en premies leidt.

Wanneer we aan het bedrijfsleven denken, spelen daar legio beslissingen een rol die mede worden beïnvloed door fiscale regels, bijvoorbeeld de keuze om te gaan investeren, een filiaal in het buitenland te openen of een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere onderneming. Beziet men de positie van de overheid dan zijn daar de belastingen natuurlijk ook van groot belang: het grootste deel van de overheidsuitgaven wordt nu eenmaal gefinancierd met de opbrengst van de belastingheffing. Die moet dus een stabiel karakter hebben. Maar daarnaast wil een overheid soms ook proberen met de belastingen te sturen, bijvoorbeeld om maatschappelijke of economische ontwikkelingen te beïnvloeden.

De opleiding Fiscale Economie gaat op al dit soort vraagstukken in: zij bekijkt de fiscale regels daarbij vooral met een economische bril: wat en hoe is de invloed van de belastingheffing op het economische reilen en zeilen van burgers, bedrijfsleven en overheid.