Bachelor in Fiscale Economie

Het eerste jaar; inhoud van de Bacheloropleiding

Het eerste jaar van de bachelorfase bevat eenderde algemeen economische vakken, eenderde bedrijfseconomische vakken en eenderde steunvakken. Verspreid over vijf blokken krijg je de volgende vakken:

  • Boekhouden en Cost Accounting
  • Wiskunde 1
  • Micro economie
  • ICT
  • Macro economie
  • Wiskunde 2
  • Marketing
  • Toegepaste statistiek 1
  • Organisatie en strategie
  • Financial Accounting

Voor alle vakken volg je hoorcolleges en neem je deel aan kleinschalige practica.