Bachelor in Geschiedenis

Het tweede en derde jaar; inhoud van de Bacheloropleiding

Het programma van jaar 2 en 3 is samengesteld uit de major en de vrije keuzeruimte. De major duurt ruim een jaar en bestaat uit verplichte verdiepingsvakken, een historisch en enkele geschied-theoretische en methodische vakken. De vrije keuzeruimte kun je invullen met keuzevakken en minors binnen of buiten de eigen opleiding. In je derde jaar loop je een stage, om de aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten.

Major: themagebieden

Binnen de major kies je voor een historisch themagebied. Een themagebied richt zich op een inhoudelijk deelgebied van de geschiedwetenschap. Elk themagebied bestaat uit minimaal drie themavakken, een onderzoekscollege en het bachelorwerkstuk. Je kunt kiezen uit de volgende historische themagebieden:

Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (IB)

In dit themagebied maak je kennis met theorieën over betreffende internationale politieke, economische en culturele betrekkingen, om daarna, met die theorieën als handvat – de geschiedenis van die betrekkingen (vooral die van Nederland en Europa) te bestuderen.

Geschiedenis van Cultuur en Media

Centraal binnen dit themagebied staat de vraag hoe mensen en groepen zich uiten via de media in de breedste zin van het woord: van persoonlijke (lichaams)taal en collectieve symbolen tot gerichte overdracht van ideeën en cultuur via schriftelijke (massa) media en (bewegende) beeldbronnen.

Wereldgeschiedenis

Binnen dit themagebied worden niet alleen historische ontwikkelingen op wereldniveau bestudeerd, maar gaat het vooral ook om culturele veranderingen, de sociaal-economische effecten daarvan, vormen van verzet daartegen en de beeldvorming die bij de verschillende partijen ontstaat.

Vrije keuzeruimte

Binnen de keuzeruimte volg je in ieder geval een minor. Er is een ruim aanbod van zo’n 50 minoren op verschillende vakgebieden. De overige keuzeruimte kun je naar wens invullen met vakken binnen of buiten de eigen opleiding. Een studieverblijf in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

Stage

In de Bachelor Geschiedenis loop je verplicht stage in het derde studiejaar. De stage heeft een omvang van 420 uur (15 ECTS) of een onderwijsblok van tien weken. Tijdens de stage maak je kennis met een bepaald beroepenveld. Dan leer je de inzichten en academische vaardigheden van je studie in de praktijk toepassen. Bovendien maak je kennis met nieuwe mensen en een professionele werkomgeving. Je bouwt een netwerk op. Deze oriëntatie op de arbeidsmarkt is bedoeld om er voor te zorgen dat je na de Bacheloropleiding een goed beeld hebt van je capaciteiten en weet welke functies je mogelijk wil gaan uitoefenen.