Inhoud van de opleiding

Bachelor Rechtsgeleerdheid

De Erasmus School of Law verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Na de juridische bacheloropleiding mag je de titel bachelor of laws voeren. Na de juridische masteropleiding mag je de titel master of laws (ofwel meester in de rechten) voeren.

Breed programma

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft als doel juristen op te leiden die effectief weten om te gaan met de diversiteit en de snelle ontwikkelingen in het recht. Deze moeten zij kunnen plaatsen in de maatschappelijke context waarin het recht functioneert.
Aan het eind van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heb je:

  • kennis en inzicht in het Nederlandse recht en zijn systematiek;
  • basiskennis en -inzicht in het Europese en het internationale recht en hun relatie tot het nationale recht;
  • kennis en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht en de mogelijkheden en beperkingen van het recht;
  • de vaardigheid om op heldere wijze mondeling en schriftelijk oplossingen te formuleren voor juridische problemen.

Na het voltooien van de aansluitende masteropleiding ben je op een groot aantal terreinen inzetbaar: de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, de dienstensector, belangenorganisties, (inter)nationale overheden en kun je wetenschappelijk onderzoek doen.