Inhoud van de opleiding

Bachelor Rechtsgeleerdheid

De Erasmus School of Law verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Na de juridische bacheloropleiding mag je de titel bachelor of laws voeren. Na de juridische masteropleiding mag je de titel master of laws (ofwel meester in de rechten) voeren.

Het collegejaar bestaat uit acht blokken van vijf weken. Per blok volg je één vak dat je afsluit met een tentamen. Je volgt:

  • onderwijsgroepen
  • practica
  • hoorcolleges

Verder doe je aan zelfstudie. Tijdens hoorcolleges raak je enthousiast over het rechtenvak. We bespreken de actualiteit: de discussie over strengere straffen en die over bonussen bij banken. In onderwijsgroepen analyseer je problemen met een tutor en tien studenten: wat zegt de wet over de vrijheid van meningsuiting? Je bepaalt leerdoelen en zoekt informatie die je met elkaar bespreekt. Jouw actieve bijdrage is dan ook cruciaal.

Tijdens practica werk je aan juridische vaardigheden:

  • rechtsregels analyseren en interpreteren
  • jurisprudentie lezen
  • juridische teksten schrijven
  • pleiten