Bachelor   Studievoorlichting   Proefstuderen   Criteria motivatie Erasmus Proefstuderen

Erasmus Proefstuderen Bacheloropleidingen

Criteria motivatiebrief Erasmus Proefstuderen

Erasmus Proefstuderen

  • Verdiep je actief in de bacheloropleiding van je keuze
  • Bevestig je studiekeuze
Proefstuderen Factsheet Programma Spelregels Ervaringen

Waarom een motivatie?

Erasmus Proefstuderen is bedoeld om je te helpen een weloverwogen studiekeuze te maken. Het op papier zetten waarom je deze opleiding overweegt helpt je deze keuze goed te motiveren. Je motivatie is een belangrijk selectiecriterium.

Elke opleiding hanteert zijn eigen criteria bij de beoordeling van je motivatie. Toch zijn er enkele algemene punten die je kunnen helpen bij het opschrijven van je motivatie.

Inhoud motivatie Erasmus Proefstuderen

  • Je motivatie is een belangrijk selectiecriterium. Geef in je motivatie aan waarom je wilt deelnemen aan Erasmus Proefstuderen bij deze opleiding. Dit kun je o.a. doen door concrete voorbeelden te geven waarom je je wilt verdiepen in de opleiding. Vermeld in je motivatie hoe Erasmus Proefstuderen je kan helpen een definitieve studiekeuze te maken.
  • Als je al eerder hebt kennisgemaakt met de opleiding van je keuze, bijvoorbeeld tijdens een Bachelor Open Dag of een Erasmus Meeloopdag, vermeld dit dan in je motivatie. Scholieren die al hebben kennisgemaakt met de opleiding hebben een streepje voor.
  • Geef ook aan waarom je de opleiding van je keuze graag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wilt volgen. Hoe specifieker je bent, hoe duidelijker je motivatie wordt.
  • Wellicht ten overvloede: schrijf je motivatie niet over van een klasgenoot en laat je motivatie niet overschrijven door een klasgenoot. Kopieën van motivaties worden er onmiddellijk uitgepikt; als jouw motivatie een kopie blijkt te zijn van een andere motivatie, dan is deelname aan Erasmus Proefstuderen uitgesloten. Het gaat om jouw motivatie, dus zorg dat je hier origineel in bent!

Opbouw motivatie Erasmus Proefstuderen

  • Schrijf een nette motivatie; gebruik een goede aanhef, goed lopende zinnen en een nette afsluiting.
  • Neem je naam en adresgegevens op in je motivatie.
  • Wellicht overbodig, maar essentieel: maak geen spelfouten!

Bacheloropleidingen Erasmus Proefstuderen

Algemene Cultuurwetenschappen
Bedrijfskunde

Bestuurskunde

Econometrie en Operationele Research

Economie en Bedrijfseconomie

Fiscaal recht

Fiscale Economie

Geneeskunde

Geschiedenis

International Bachelor Communication and Media
International Bachelor Econometrics and Operations Research

International Bachelor Economics and Business Economics

Pedagogische Wetenschappen

Psychologie

Rechtsgeleerdheid

Sociologie

Erasmus University College (afwijkende procedure)