Bachelor   Studievoorlichting   Proefstuderen   Spelregels Erasmus Proefstuderen

Erasmus Proefstuderen Bacheloropleidingen

Spelregels Erasmus Proefstuderen

Erasmus Proefstuderen

  • Verdiep je actief in de bacheloropleiding van je keuze
  • Bevestig je studiekeuze
Proefstuderen Factsheet Programma Spelregels Ervaringen

Aanmelden Erasmus Proefstuderen

Je meldt je als volgt aan voor Erasmus Proefstuderen:

  1. Vul het online aanmeldformulier in
  2. Schrijf je motivatie voor de opleiding van je keuze op

Je kunt je voor slechts één opleiding aanmelden.

Motivatie Erasmus Proefstuderen

Erasmus Proefstuderen is bedoeld om je te helpen een weloverwogen studiekeuze te maken. Het op papier zetten waarom je deze opleiding overweegt helpt je deze keuze goed te motiveren.

In je motivatie geef je aan waarom je wilt deelnemen aan Erasmus Proefstuderen bij de opleiding van je keuze. Je motivatie moet aan een aantal criteria voldoen. Je motivatie is een belangrijk selectiecriterium.

Selectie Erasmus Proefstuderen

Selectie voor Erasmus Proefstuderen gebeurt op basis van de kwaliteit van je motivatie. Begin januari 2014 hoor je of je bent geselecteerd voor Erasmus Proefstuderen.

Voor een aantal opleidingen is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanwezigheid Erasmus Proefstuderen

Als je bent geselecteerd voor Erasmus Proefstuderen, dan ben je verplicht deel te nemen. Bij een tweedaags programma is aanwezigheid op beide dagen verplicht. Als je afwezig bent zonder afmelding, dan wordt je schooldecaan daarvan op de hoogte gebracht. Informeer vooraf bij je schooldecaan of je tijdens Erasmus Proefstuderen geen proefwerken of andere verplichtingen hebt. Je kunt vrij krijgen van school voor Erasmus Proefstuderen.

Huiswerkopdracht Erasmus Proefstuderen

Een huiswerkopdracht is onderdeel van het programma van Erasmus Proefstuderen. Het maken van de huiswerkopdracht vereist voorbereiding. Je bent verplicht de opdracht te maken.

Certificaat Erasmus Proefstuderen

Na afloop van Erasmus Proefstuderen ontvang je een certificaat.

Bacheloropleidingen Erasmus Proefstuderen

Algemene Cultuurwetenschappen
Bedrijfskunde

Bestuurskunde

Econometrie en Operationele Research

Economie en Bedrijfseconomie

Fiscaal recht

Fiscale Economie

Geneeskunde

Geschiedenis

International Bachelor Communication and Media
International Bachelor Econometrics and Operations Research

International Bachelor Economics and Business Economics

Pedagogische Wetenschappen

Psychologie

Rechtsgeleerdheid

Sociologie

Erasmus University College (afwijkende procedure)