Wireless Campus

Het project

Globaal is de doelstelling van dit project om campus Woudestein te voorzien van een campusbreed Wireless Netwerk met dekking in zowel kantoren als onderwijsruimten. Feitelijk betekent dit:

  • SubstantiĆ«le opschaling van de huidige (beperkte) draadloze infrastructuur.
  • Modernisering (upgrade) van het al bestaande deel.
  • Verbetering van de beschikbaarheid en beheer- en beheersbaarheid.

Aanpak

Globaal worden er per gebouw de volgende stappen genomen:

  • Vaststelling te dekken locaties.
  • Uitvoeren radiometingen in het gebouw, voor positiebepaling van de benodigde access points.
  • De benodigde netwerkaansluitingen voor de access points realiseren, installeren en inbedrijfstellen.

Naast het realiseren van de infrastructuur wordt de beheeromgeving ingeregeld: de hard- en softwaresystemen ingericht voor besturing en bewaking en de beheerprocedures.

Resultaten

De leverancier is gestart met de aanleg van de benodigde netwerkaansluitingen in het H-gebouw (ESE-deel). Dit projectdeel was al geĆÆnitieerd voordat het Wireless Campus project werd gedefinieerd.

Meedenkers en meedoeners

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met SSC ICT en met alle organisatieonderdelen die gehuisvest zijn in de gebouwen waar draadloze netwerkvoorzieningen worden aangelegd. Van hen wordt het volgende gevraagd:

  • Aangeven van de locaties waar wireless dekking vereist/gewenst wordt (inclusief inschatting van het aantal verwachte gebruikers ter plaatse).
  • Communicatie naar de afdelingen/medewerkers m.b.t. de locaties waar access points komen.

Planning

Bekijk hier de planning van Wireless Campus.

Contract met Comrads getekend

Vandaag, 3 juli, het contract met Comrad Solutions ondertekend.

Sleuteloverdracht datacenter T20

Afgelopen dinsdag (25 juni) is de officiele sleuteloverdracht van datacenter T20 geweest.

BV2013 markt groot succes

De informatiemarkt van dinsdag 25 juni trok vele nieuwsgierigen

Alle 24 gebouwen Woudestein eind 2013 voorzien van Wi-Fi

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een raamovereenkomst gesloten met Croon Elektrotechniek, om all