Schooldecanen en mentoren   Erasmus Universiteit   Onderzoek aan de EUR

Onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Internationaal en maatschappelijk georiënteerd

Kenmerkend voor iedere universiteit is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is gebundeld in drie expertisegebieden:

  • Economie en Management
  • Geneeskunde en Gezondheid en Recht
  • Cultuur en Maatschappij

Het onderzoek van de EUR is hecht verankerd binnen internationale onderzoeksnetwerken. Daarnaast speelt maatschappelijke oriëntatie en de nauwe banden met de stad Rotterdam een belangrijke rol.

Zo is er Generation R, een grootschalig, langlopend onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum, het Sophia Kinderziekenhuis en de GGD Rotterdam en omstreken. De groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam wordt vanaf de vroege zwangerschap tot hun jong volwassenheid gevolgd. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet. Door factoren te onderzoeken die deze ontwikkeling kunnen bevorderen, levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.