Schooldecanen en mentoren   Nieuws   detail

Rotterdam Lezing 2012

Datum
Van: 02 mei 2012 19:30
Tot: 02 mei 2012 21:30


Locatie:
Kriterion, Groot Handelsgebouw, Rotterdam
Toelichting
De tiende Rotterdam Lezing. Onder de noemer 'Op weg naar het beloofde land. Pim Fortuyn en het politiek messianisme' bespreekt filosoof Jos de Mul de opkomst en ondergang van Fortuyn. Hij gaat ook in op het Fortuynisme in de lokale Rotterdamse en nationale politiek. Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) en Jutta Chorus (schrijfster van In de ban van Fortuyn en Afri) zullen reflecteren op de lezing. De avond wordt afgesloten met een debat onder leiding van Leon Verdonschot. Het programma wordt geopend door loco-burgemeester mw. Jantine Kriens.

 

Met Pim Fortuyn op weg naar het beloofde land

Tien jaar na de moord op Pim Fortuyn zijn vriend en vijand het er over eens dat de Fortuyn-revolte de Nederlandse politiek diepgaand heeft beïnvloed. In de tiende Rotterdam Lezing 'Op weg naar het beloofde land. Pim Fortuyn en het politiek messianisme' op woensdag 2 mei 2012 geeft prof.dr. Jos de Mul, filosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, antwoord op de vraag hoe we deze invloed moeten waarderen. Hij gaat daarbij in op zowel de lokale Rotterdamse als de nationale politiek. Vervolgens zullen Marco Pastors en Jutta Chorus op de lezing reageren.

De meningen over de invloed van Fortuyn lopen sterk uiteen. Is het 'gedachtegoed van Pim' vooral gelegen in de thema's die hij agendeerde zoals immigratie, de Nederlandse identiteit en de kloof tussen politiek en burgers? Of komt het veeleer tot uitdrukking in de populistische stijl waarmee Fortuyn politiek bedreef en die de Nederlandse politiek sindsdien domineert?  Evenmin bestaat er veel overeenstemming over de vraag hoe de spectaculaire politieke opkomst van Fortuyn te verklaren is. Kwam dat doordat hij een stem gaf aan het ongenoegen dat door de politieke elite van het land decennialang was genegeerd?

In deze Rotterdam Lezing zoekt De Mul onder meer antwoorden in Fortuyns boek 'De verweesde samenleving' uit 1995, waarin hij de noodzaak en het karakter van 'de nieuwe Leider' schetst, die 'het volk naar het beloofde land leidt'. Naast een analyse van deze messiaanse opvatting van politiek schetst De Mul in de lezing een profiel van het populisme in Nederland.

Na de lezing zullen Marco Pastors, voormalig fractieleider en oud-wethouder van Leefbaar Rotterdam, en Jutta Chorus, schrijfster van het boek 'In de ban van Fortuyn' en NRC-journaliste reageren op de voordracht van De Mul. Journalist en presentator Leon Verdonschot modereert de avond en leidt het debat met de zaal. De avond wordt geopend door locoburgemeester mw. Jantine Kriens.

Over de Rotterdam Lezing
De Rotterdam Lezing is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rotterdamse organisaties RADAR en de Pauluskerk. De Rotterdam Lezing is tien jaar geleden op initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het studentenpastoraat gestart als reactie op de maatschappelijke 'revolte' die werd veroorzaakt door het optreden en de dood van Pim Fortuyn.

Over prof.dr. Jos de Mul
Prof.dr. Jos de Mul is hoogleraar Filosofie van Mens en Cultuur aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Mul schreef in 2011 het boek 'Paniek in de Polder. Polytiek en populisme in Nederland', waarin hij analyseert wat er aan de hand is in het vanouds zo tolerante Nederlandse paradijs.

Nadere informatie:

Datum: 2 mei 2012
Locatie: Zaal Kriterion (Groot Handelsgebouw)
Tijd: 19.30-21.30 uur, zaal open 19.00 uur
Toegang gratis. Reserveren aanbevolen via: www.rotterdamlezing.nl

Persoonlijke pagina prof.dr. Jos de Mul. Lees meer over zijn laatst verschenen boek 'Paniek in de Polder' op de website van Uitgeverij Klement

Contact voor de pers
Drs. Amanda Koopman, Communicatie Faculteit der Wijsbegeerte,
tel: 06 4182 0304, e-mail: koopman@remove-this.smc.eur.nl


Publicatiedatum: 24 april 2012