Schooldecanen en mentoren   Nieuws   detail

Promotie Mr. drs. M.J.F. van der Wolf

Titel proefschrift
TBS: veroordeeld tot vooroordeel


Promotoren:
Prof.dr. H.J.C. van Marle
Prof.mr. P.A.M. Mevis


Datum
15 mei 2012 15:30


Locatie:
Woudestein, aula


Faculteit
Erasmus School of Law (ESL)

Andere naam nodig voor TBS

Regeling aanpassen aan huidige inzichten

De naam TBS moet worden veranderd in ‘plaatsing in een inrichting voor maatschappijgevaarlijke daders’ (IMD). De nieuwe regeling past beter bij de huidige inzichten en neemt enkele onduidelijkheden rond TBS weg. Dat adviseert jurist en psycholoog Michiel van der Wolf in zijn proefschrift ‘TBS - veroordeeld tot vooroordeel. Een visie na analyse van historische fundamenten van recente knelpunten, het systeem en buitenlandse alternatieven.’ Hij promoveert dinsdag 15 mei 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van der Wolf voerde een historische analyse uit op de unieke strafrechtelijke sanctie. Volgens hem is een groot deel van de huidige discussie rond TBS terug te voeren op de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het systeem. Met opzet werd in 1928 een open formulering gekozen om zo verschillende politieke, strafrechtelijke en gedragskundige perspectieven achter één doel te verenigen. Zo kan een ieder vanuit zijn eigen ‘vooroordeel’ de TBS-regeling inkleuren. Individuele discussiepunten worden meestal benaderd vanuit een visie op het geheel, die vaak niet wordt verduidelijkt. Zo is TBS speelbal van het maatschappelijke en politieke tij en gaat het systeem op dit moment bijna ten onder aan een gecreëerd wantrouwen. Dat zou onterecht zijn, stelt Van der Wolf: uit een internationale vergelijking blijkt dat ‘ons’ systeem zo gek nog niet is.

Nieuwe naam
De nieuwe naam ‘plaatsing in een inrichting voor maatschappijgevaarlijke daders’ (kortweg: IMD) staat voor een regeling die de TBS aanpast aan huidige inzichten en enkele onduidelijkheden wegneemt. De mate van gevaar en niet de stoornis moet in de wettekst voorop staan. Van der Wolf pleit voor een nieuw evenwicht tussen beveiliging, behandeling en rechtsbescherming. Hij adviseert de longstay als aparte vorm af te schaffen en de verlofverlening meer op professionele dan op politieke basis te laten plaatsvinden. Ook moet de rechter bij verdachten die gedragskundig onderzoek weigeren naar eigen inzicht de sanctie durven opleggen.
De bescherming van de samenleving staat bij IMD explicieter voorop en behandeling blijft nodig om de sanctie niet bij voorbaat levenslang te laten zijn. Daaruit volgt een algehele onbepaalde duur, die betrokkenen ook moet motiveren te veranderen om niet langer ten koste van de maatschappij te komen, maar daar weer aan bij te dragen. Met zijn visie wil Van der Wolf het systeem van een rustiger toekomst verzekeren. De nieuwe naam toont een reëler beeld dat nodig is om het noodzakelijke vertrouwen te herstellen.

Over Michiel van der Wolf
Michiel van der Wolf werkte twee jaar als stagiair klinisch psycholoog/onderzoeker in toenmalig TBS-kliniek Flevo Future. Daarna was hij eerst als promovendus en nu als universitair docent verbonden aan de afdeling strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie:

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR),
tel: (010) 408 1216, e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 15 mei 2012