Schooldecanen en mentoren   Vwo-wo aansluiting   Doorstroomrechten

Doorstroomrechten


Er zijn nieuwe vooropleidingseisen vastgesteld, de universiteiten hebben hiervoor advies uitgebracht in samenwerking met mensen uit het veld. Deze eisen gaan naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2010 in.

De VSNU heeft een brochure uitgegeven waarin deze vooropleidingseisen zijn beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige vooropleidingseisen, en de achterliggende argumentatie. U kunt deze brochure hier downloaden (pdf).