Home Erasmus Academie   Open cursussen   Economie & Financieel   Cultureel ondernemerschap

Duurzaam Cultureel Ondernemerschap

Startdatum

De masterclass is 25 maart 2015 van start gegaan. Nieuwe datums worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt

Tijd

Dag 1 & 2: 9.30 - 21.00 uur 
Dag 3: 9:30 - 16:30 uur

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Aantal bijeenkomsten

3 achtereenvolgende dagen

Prijs

Prijs voorjaar 2015 €2.375,-

Meer informatie

Vraag de factsheet aan

Inschrijven

Direct inschrijven

Het management in de culturele sector ziet zich gesteld voor een nieuwe uitdaging: cultureel ondernemerschap. Subsidies voor theaters, musea, bibliotheken en podia staan onder druk. Kunst en cultuur dreigen onbetaalbaar te worden. Voor de culturele sector staan zowel het eigen voortbestaan als de artistieke waarden op het spel. De geheel vernieuwde masterclass Duurzaam Cultureel Ondernemerschap onderzoekt nieuwe concepten voor culturele organisaties en (kunst)instellingen. De masterclass biedt management van de culturele sector bouwstenen voor nieuwe strategieën voor cultureel ondernemerschap, waarin een verbreding van de financiële basis, gecombineerd met zowel artistieke kwaliteit als belangstelling van het publiek centraal staan.

Inhoud

Uitgangspunt van de vernieuwde Masterclass Duurzaam Cultureel Ondernemerschap zijn de drie nauw met elkaar verweven pijlers van de opleiding: (kern)waarden, intern organiseren en extern organiseren. Om nieuwe vormen van inkomsten te zoeken en nieuwe marketingprincipes te adopteren, zult u eerst op zoek moeten gaan naar de (kern)waarden en doelen van uw organisatie. De articulatie van waarden en doelen is belangrijk voor de formulering van de missie en de karakterisering van de interne cultuur van culturele organisaties. Maar ook voor het bereiken en verleiden van publiek en stakeholders. Voorop staat dat kunst en cultuur met behoud van artistieke integriteit op meer manieren geld kunnen verdienen dan alleen kaartjes te verkopen of subsidies aan te vragen.

Resultaat

U maakt kennis met alternatieve strategieën om uw organisatie te financieren, zonder de artistieke waarden uit het oog te verliezen. Na afloop bent u zich zich meer bewust van uw eigen praktijk en bent u in staat de strategie van uw organisatie kritisch te herzien tot een succesvolle formule voor cultureel ondernemerschap. In die zin draagt deze cursus niet alleen bij aan uw cultureel ondernemerschap, maar nadrukkelijk ook aan uw cultureel leiderschap.

Doelgroep

De Masterclass Duurzaam Cultureel Ondernemerschap richt zich op professionals in de culturele sector: directies, management en beleidsmedewerkers van kunstinstellingen, culturele organisaties, festivals, bibliotheken, fondsen en gezelschappen; op curatoren van musea, producenten; op ambtenaren cultuurbeleid van gemeenten en provincies; en verder op zelfstandigen die op advies- en/of managementniveau betrokken zijn bij de kunsten.

Prijs

De investering in deze masterclass bedroeg voorjaar 2015 € 2.375 (alle bedragen zijn vrijgesteld van btw). Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee, diners en cursusmateriaal inbegrepen. Zie verder onze algemene voorwaarden.

Bijzonderheden

Van deelnemers aan de masterclass wordt verwacht dat zij vooraf een strategiedocument inleveren volgens een vast format en waaraan zij gedurende de masterclass kunnen werken. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat van RSM Erasmus University en Erasmus Academie.

Indien u gebruik wenst te maken van hotelovernachtingen, kunt u o.a. terecht bij het nabijgelegen Novotel Brainpark of het Student Hotel Rotterdam. Hotelkosten zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

De masterclass Duurzaam Cultureel Ondernemerschap is een gezamenlijk initiatief van Erasmus Academie en RSM Executive Education and Organisational Development.

Suggesties voor alternatieve opleidingen

Copyright

Copyright © Erasmus Academie BV 2015

Share |