Home Erasmus Academie   Open cursussen   Media, Cultuur & Communicatie   PDOJ   Inschrijven

Inschrijfformulier PDOJ 2016

De Postacademische Deeltijd Opleiding Journalistiek gaat op maandag 4 januari 2016 van start.

Bij de PDOJ werken we met persoonlijke intakegesprekken, waarin je kennis, competenties en ervaringen naar voren komen. De intakegesprekken worden gevoerd door Hans Maas, kerndocent van de opleiding PDOJ en een andere (wisselende) docent. 

LET OP: op basis van je motivatiebrief en ingeleverde stukken laten we je weten of je uitgenodigd wordt voor een intakegesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek laten we je weten of je definitief kunt deelnemen aan de opleiding. 

Middels het onderstaande formulier kun je je inschrijven.

Inschrijfformulier selectieprocedure PDOJ 2016


Ik schrijf mij in voor * Opleiding PDOJ 2016 (€ 3250,-)

Bij het cursusgeld zijn cursusmateriaal, excursies inbegrepen. Deelnemers waarvan de inschrijving definitief wordt, gaan automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Erasmus Academie. N.B. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Aanhef *
Dhr.Mw.
Titel
Voorletters & Achternaam *
Roepnaam
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) * //
Postadres *
Postcode (1234 AB) *
Plaats *
Land *
Telefoon overdag *
Telefoon mobiel
E-mail *
Twitter

UPLOAD

Upload hier een schriftelijke motivatie, een kopie van de afstudeerbul en eventueel gepubliceerd werk of andere proeven van bekwaamheid. (Gelieve geen scripties mee te sturen)
Schriftelijke motivatie *
Curriculum Vitae *
Kopie afstudeerbul
Journalistiek werk 1
Journalistiek werk 2
Journalistiek werk 3
Journalistiek werk 4

Heb je al eens eerder deelgenomen aan de selectie voor de PDOJ? * Ja
Nee
Zo ja, in welk jaar?
Zo ja, ben je toen uitgenodigd voor een gesprek? Ja
Nee

INTAKEGESPREK

Mijn voorkeur voor het intakegesprek gaat uit naar * vrijdag 2 oktober in de ochtend
vrijdag 2 oktober in de middag

HOE HEEFT U ONS GEVONDEN?

Hoe ben je geïnformeerd over deze cursus?
Zoekmachine (bijv. Google)
Advertentie in de krant
Vriend of collega
Ouddeelnemer/alumnus van EA
Brief of folder
Social media (Twitter, LinkedIn, etc.)
Via de website van Erasmus Academie
Via de website van een krant

Abonneer mij ook op de e-nieuwsbrief van Erasmus Academie

Ik wil graag iemand anders vertellen over deze opleiding
Naam
E-mail

ZOMERGROET

Ik maak graag gebruik van de zomergroet en ontvang de foto 'Parkkade' op de eerste dag van de opleiding

ONDERTEKENING

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder) en schrijf mij in voor de Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek 2016 *
Akkoord

Stuur een bevestiging van deze inschrijving naar e-mail *
Misschien heb je nog opmerkingen of vragen

Privacy verklaring: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie - welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden - op enigerlei wijze wordt bekendgemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

Copyright

Copyright © Erasmus Academie BV 2015