Regeling Vergoeding Internet Thuis

De EUR vergoedt conform de regelingen van de belastingdienst uw internet thuis als dit voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. De maximale vergoeding die een medewerker van de EUR kan ontvangen bedraagt thans € 40 per maand.
De vergoeding vindt plaats op basis van onderstaande criteria en wordt maandelijks gelijk met het salaris uitgekeerd:

Voorwaarden:

  • Deze regeling geldt voor bezoldigde medewerkers van de EUR (excl. student- assistenten).

  • Alle kosten van uw internetverbinding, voor zover fiscaal toelaatbaar, worden tot maximaal € 40 per maand vergoed.

  • U gebruikt internetverbinding voor meer dan 10% voor zakelijke doeleinden.

  • Uw keuze voor de gekozen internetverbinding (bijvoorbeeld een ‘non-line sharing’ abonnement) in leidend voor de vergoeding.

  • Installatiekosten, modem als ook extra pakketten vallen buiten de regeling.

  • De regeling geldt niet voor mobiele apparaten met een computer- en telefoonfunctie waarvan de telefoonfunctie ondergeschikt is.

  • De vergoeding geldt alleen voor uw woonadres.

  • Er is één vergoeding per woonadres mogelijk.

  • Beëindiging van het abonnement dient tijdig te worden doorgegeven zodat een terugvordering wordt voorkomen.

  • De EUR is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor naheffingen van de belastingdienst op basis van niet naar waarheid ingediende declaratieformulieren.

Declaratie:
Door middel van een declaratieformulier met een recent bijgevoegde factuur van uw internetaanbieder. Het declaratieformulier is op te vragen bij uw HR afdeling. Een declaratieformulier zonder bijgevoegde bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.
Bij wijziging van kosten, provider, woonadres enz. dient u een nieuw declaratieformulier met bewijsstukken in te dienen bij uw HR afdeling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.

Download hier het aanvraagformulier

 

Laatst gewijzigd: 01-01-2009