FSW VPN Connection Tool

Deze VPN-Tool is alleen voor medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
Indien u dit niet bent verwijzen we u graag naar de FSW VPN-Tool voor studenten, die automatisch een VPN verbinding opzet, maar geen netwerkschijven tracht te verbinden.

Lees voordat u de installatie begint onder het kopje "Problemen en Oplossingen" de informatie bij: "Aandachtspunten vóór de installatie".  

Versies van de VPN tool:

Kies uit onderstaande tools degene die voor uw situatie opgaat:

32-bits besturingssysteem met Windows XP VPNXP_32.exe
32-bits besturingssysteem met Windows Vista/Windows 7/Windows 8 VPNW7_32.exe
64-bits besturingssysteem met Windows Vista/Windows 7/Windows 8 VPNW7_64.exe

* Mocht u niet weten of u een 32-bits of een 64-bits besturingssysteem heeft, dan heeft u waarschijnlijk een 32-bits versie. Mocht u de verkeerde kiezen dan zal het systeem een foutmelding m.b.t. de processor architectuur weergeven. Probeert u dan de andere.

32- en 64-bits Windows: veelgestelde vragen

Systeemvereisten

  • Een werkende internet verbinding (Die reeds verbinding heeft voordat u de VPN verbinding start)
  • Windows XP/Vista/Windows 7
  • Onder Windows 2000 en Windows XP moet op de machine eerst Framework 2.0 of hoger zijn geinstalleerd (Doe dit bij voorkeur via de Microsoft Update site of anders via onderstaande link):
    Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86)
  • De tool kan ook op afgeschermde "bedrijfs"-pc's worden geïnstalleerd, kies dan voor "My use only" bij installatie
  • Verwijder altijd eerst de oude FSW VPN verbinding uit "Netwerk Verbindingen"/"Network Connections" voor een herinstallatie!)
  • U hoeft naast de FSW Remote Connection geen andere VPN verbinding aan te maken om bij de bestanden van de UB te kunnen

Problemen & Oplossingen

Aandachtspunten vóór de installatie

Tijdens de installatie

Tijdens het verbinden

Nadat verbinding is gemaakt

Verbinding afsluiten/deinstalleren

Voor gebruik van de bovenbeschreven voorzieningen is het reglement "gebruik van computer en netwerkfaciliteiten van de EUR" van toepassing. Met het oog hierop dient u er expliciet voor zorg te dragen dat uw computer ingericht is met anti-virussoftware. Voor overige gebruiks- en randvoorwaarden wordt verwezen naar de handleidingen.FSW VPN Connection Tool versie 2

Aandachtspunten vóór de installatie:

U heeft geen Windows 2000/Windows XP/Windows Vista

De EUR ondersteunt officieel m.b.t. VPN geen andere besturingssytemen, wel kunt u op http://www.erna.nl/ vinden hoe u de VPN verbinding werkend krijgt op een Mac PC.

U gebruikt ZoneAlarm:

- Kies in het ZoneAlarm Conctrol Centre 'Firewall' en vervolgens het tabblad 'Zones'
- Voeg daarin toe als 'trusted' de host vpn-eur-pptp.eur.nl (via 'Lookup' wordt het bijbehorende IP-adres gevonden)
- Voeg eveneens toe als 'trusted' de IP-adressen 130.115.62.6 en 130.115.62.7
- Klik op 'apply'.

U gebruikt Norton Firewall of een andere firewall

Geef aan dat PPTP VPN verbindingen moeten worden toegestaan en u dient toegang te geven van en naar de IP-adressen 130.115.62.6 en 130.115.62.7  

TIJDENS DE INSTALLATIE:

U krijgt de melding dat het geen Win32 applicatie is

U probeert op een 32-bit versie van Windows de 64-bit versie van de FSW VPN connection tool te installeren. Download hierboven en start de normale versie.

U krijgt een melding m.b.t. de processor architectuur
(This profile was not built for this processor architecture)

U probeert op een 64-bit versie van Windows de 32-bit versie van de FSW VPN connection tool te installeren. Download en start de 64-bit versie.

FSW VPN Connection Tool 64-bit:
FSWVPN264.EXE
(Alleen voor 64-bits besturingssystemen!!!)


 

TIJDENS HET VERBINDEN

Beschrijving 1e Inlogscherm

Achter "User name:" vult u uw peinsynummer in gevolgd door "@eur.nl". Achter "Password:" uw password zoals u ook voor erna email gebruikt.
Als u dit inlogscherm niet krijgt en u gebruikt geen Windows Vista, dan betekend dit dat u waarschijnlijk Microsoft .NET Framework Version 2.0 nog moet installeren.

 

Netwerklocatie scherm (Alleen bij Vista)

Selecteer "Werk" netwerk anders kunt u geen verbinding maken met de server.
 

2e Inlogscherm (Alleen FSW VPN Connection Tool)

Achter "FSW Logonname:" vult u uw inlognaam in zoals u inlogd op uw PC op de EUR, dit is meestal uw achternaam.
Achter "FSW Password" vult u uw paswoord in waarmee u inlogd op uw PC op de EUR.
Voor "Show Finish window after completion" kunt u aanvinken of na een succesvolle mapping (aanmaak van de Y: en Z: drive) een "Finish" venster wilt zien, standaard staat dit aan.
Uw inlognaam wordt na de eerste aanlog automatisch onthouden, uw paswoord niet.

 

U krijgt foutmeldingen m.b.t. CMMON32

Dit heeft bijna altijd te maken met een foute installatie van een Zonelabs firewall. Als u deze firewall wel eens geinstalleerd heeft kan dit uw Windows systeem onstabiel hebben gemaakt en dan dient u de laatste versie van deze firewall opnieuw te installeren. Verwijder de VPN verbinding, restart het systeem en installeer de Tool opnieuw. Als het probleem blijft controleer dan de integriteit van de Hard Disk.

U krijgt de foutmelding "kan de toepassing niet juist initialiseren"U moet waarschijnlijk Microsoft .NET Framework Version 2.0 nog installeren.

U krijgt foutmelding 619

Als het eenmalig is dan is iets fout gegaan met de connectie, herstart windows en probeer het opnieuw.
Als de foutmelding constant is;
Controleer of uw softwarematige firewall IP PROTOCOL 47 (GRE) blokkeert (Open VPN PPTP/GRE in uw firewall).
Controleer of uw ADSL/Kabel router IP PROTOCOL 47 (GRE) blokkeert (Open VPN PPTP/GRE in uw router, zie hiervoor de handleiding van uw router).
Controleer of uw Internet provider IP PROTOCOL 47 (GRE) blokkeert (Neem contact op met uw provider).
Als u de poorten in de Firewall handmatig moet aanpassen, moet u onderstaande poorten in de firewall openen:
Aan de client zijde poorten: 1024-65535/TCP
Aan de server zijde poort: 1723/TCP

U krijgt foutmelding 742

Verbreek de verbinding en probeer het opnieuw, start desnoods de PC opnieuw op. Een herinstallatie zal niets oplossen. Controleer bij de eigenschappen van de internet verbinding of de security op typical staat.

U krijgt altijd foutmelding 769

Fout 769 betekend dat de netwerkkaart niet aan is, ga naar "Network Connections"/"Netwerk verbindingen" en "enable"/"activeer" de netwerkkaart. Soms moet u de PC opnieuw starten.

U krijgt soms foutmelding 800

Als u een wireless ADSL router/modem heeft, dan is het waarschijnlijk noodzakelijk om de Firmware te updaten, neem hiervoor contact op met de fabrikant of kijk op hun website. Het kan in een enkel geval ook zo zijn dat uw verbinding niet stabiel is, neem hiervoor contact op met uw internet provider. 

U krijgt altijd foutmelding 721 / 723 / 781 / 800 / 806

Deze foutmeldingen betekenen in combinatie met VPN dat er geen verbinding tot stand kan worden gebracht omdat de server niet bereikt kan worden.
Deze foutmeldingen komen doordat er geen internet verbinding is of omdat er een firewall in de weg zit. Meestal kunt u in uw Firewall eenvoudig aangeven dat VPN verkeer moet worden toegestaan. In sommige routers aangeduid als IP PROTOCOL 47 (GRE) PPTP Protocol. Als u binnen uw router niet kunt aangeven dat u VPN open wilt hebben, moet u meestal de firmware van de router aanpassen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant of kijk op hun website.
Als u de poorten in de Firewall handmatig moet aanpassen, moet u onderstaande poorten in de firewall openen:
Aan de client zijde poorten: 1024-65535/TCP
Aan de server zijde poort: 1723/TCP
FSW Medewerkers: Geef ook in uw firewall aan dat uw toegang geeft van en naar het volgende IP Adres: 130.115.62.7

U krijgt de foutmelding “Error Deleting Drive Y/Z: Check to make sure it is not in use. Drive Y/Z: is not mapped to the Home/Departments Drive.”

U heeft de drive Y: of Z: al in gebruik, verbreek de verbinding en verwijder uit “Mijn Computer"/"My Computer” de Y: en Z: Drive. Of wijzig via het “options” scherm de schijven die gebruikt moeten worden.

U krijgt de foutmelding “Error Mapping Drive Z: to Departments Drive.”

Als u alleen deze melding krijgt over de Z: schijf, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot een departments (afdelings) schijf.

U krijgt de foutmelding “Error Mapping Drive Y: to Home Drive.”

U heeft waarschijnlijk een verkeerd wachtwoord opgegeven voor de FSW aanlog, klik met de rechtermuisknop op de 2 oranje beeldschermpjes rechts onderin de takenbalk en kies “Remap FSW Network Drives”. Let erop dat u uw FSW inlognaam en paswoord gebruikt zoals u die ook gebruikt bij het aanloggen op uw PC op de EUR.

U krijgt de melding “Not responding”

Meestal denkt Windows dit alleen maar en gaat het programma even later gewoon door. Wij raden u aan nog minstens 30 seconden te wachten voor u het programma porbeert te sluiten.  

Nadat de verbinding tot stand is gekomen:

U ziet na het maken van de verbinding geen H: schijf

Dat klopt, de H: schijf koppelen wij als de Y: schijf, omdat veel mensen thuis de H: schijf al in gebruik hebben. De afdelingsschijf koppelen wij als Z: schijf.

U kunt niet bij alle schijven/bestanden waar u op de werkplek op de EUR bij kunt

Wij koppelen alleen de persoonlijke schijf (H: schijf op de EUR) als de Y: schijf en de afdelingsschijf als de Z: schijf. Alle andere schijven zijn echter ook benaderbaar. Hiervoor dient u op de “options” knop te drukken en onder “Drives”, via het pull-down menuutje de extra drives aan te maken. Als u geen rechten heeft tot een drive, zal deze niet gekoppeld worden.    

U wilt andere schijven selecteren dan de Y: en Z: schijf

U kunt deze wijzigen in het “options” scherm.

Geavanceerde opties wijzigen

U kunt deze wijzigen in het “Options” scherm, onder de “Advanced” tab.   

Bestanden openen en/of opslaan is erg traag

Aangezien de verbinding wordt opgezet over uw bestaande internetverbinding, is de snelheid van openen en opslaan van bestanden daarvan afhankelijk. Bij ADSL is het uploaden (terugzetten op de server) veel trager dan het downloaden (bestanden openen vanaf de server).
Bestanden die u wilt wijzigen kunt u het beste eerst kopiëren naar het lokale systeem (bv de desktop) en daarna pas wijzigen. Na de wijzigingen lokaal opgeslagen te hebben, plaats u het bestand terug op de server.

Sommige websites of programma's werken niet meer als de verbinding open staat

Dit kan kloppen, de VPN verbinding simuleert dat uw thuis PC op de Erasmus Universiteit staat. Zolang de verbinding open staat zullen sommige programma's en alle internetsites dit ook denken.
In veel gevallen werkt onderstaande tijdens de VPN verbinding niet:
- Prive Mail versturen (natuurlijk wel via de ERNA webmail)
- P2P programma's
- Beveiligde websites buiten het EUR domein

Windows start traag op de keer nadat er een verbinding is gemaakt

U heeft de VPN verbinding de vorige keer niet goed afgesloten voordat u de computer afsloot of u had bestanden open op de Y: of Z: schijf toen ofwel de verbinding of de computer werd afgesloten.
Sluit eerst de bestanden op Y: en Z:, daarna de verbinding en pas daarna de computer, dan start Windows de volgende weer sneller op.

Na herstarten van uw PC ziet u de Y: en/of Z: schijf niet meer

Elke keer als u uw data op het FSW netwerk wilt benaderen dient u de VPN verbinding opnieuw te maken. Klik hiervoor op de "FSW Remote Connection" Icon op de desktop of in het "Netwerk verbindingen"/"Network Connections" scherm.

Na herstarten van uw PC ziet u de Y: en/of Z: schijf nog steeds, maar geven ze een foutmelding bij openen

U heeft de VPN verbinding de vorige keer niet goed afgesloten voordat u de computer afsloot of u had bestanden open op de Y: of Z: schijf toen ofwel de verbinding of de computer werd afgesloten.
Sluit eerst de bestanden op Y: en Z:, daarna de verbinding en pas daarna de computer, dan start Windows de volgende weer sneller op.

Verbinding afsluiten/deinstalleren:

Hoe verbreekt u de VPN verbinding

Windows XP/2000: Klik met de rechtermuisknop op het oranje FSW VPN Icoontje rechts onderin de takenbalk en kies “Verbinding verbreken”/”Disconnect”.

Windows Vista: Klik met de rechtermuisknop op het netwerk icoontje rechts onderin de takenbalk en kies “Verbinding verbreken”/”Disconnect” van de “FSW VPN Connection”.

Hoe deïnstalleert u een verbinding

Verwijder de VPN verbinding uit "Netwerk Verbindingen"/"Network Connections" en ook alle door FSW toegevoegde software wordt verwijderd.