SSC ICT medewerkers ondertekenen Integriteitscode ICT

Op dinsdag 6 maart 2012 hebben medewerkers van het SSC ICT de Integriteitscode ICT ondertekend. De Integriteitscode ICT is van toepassing op alle medewerkers belast met beheertaken van informatiesystemen en de ICT-infrastructuur van de EUR. De Integriteitscode ICT is in overleg met Corporate Planning & Control, Corporate Audit, SSC HRF, Juridische Zaken, SSC ICT en de decentrale ICT-afdelingen tot stand gekomen, en per 1 januari 2012 onderdeel van de aanstellingsprocedure.

Wouter Drinkwaard (directeur SSC ICT) en Peter Oost
(security officer EUR) bij de ondertekening van de
Integriteitscode ICT

 

Peter Oost, security officer van de EUR, legde tijdens de bijeenkomst uit dat de Integriteitscode ICT voortvloeit uit het beveiligingsbeleid en een explicitering betreft van alle wettelijke regelingen waarmee medewerkers impliciet bij indiensttreding al akkoord zijn gegaan. De ondertekening draagt bij aan de bewustwording rond het thema informatiebeveiliging. De invoering van deze gedragscode past bovendien bij de verdere professionalisering van een organisatie waar mensen hun rol goed kennen en verantwoordelijkheid nemen. Het gaat erom dat de continuïteit van voorzieningen niet in het geding komt. Dat vergt van medewerkers in iedere situatie een risico-inschatting met betrekking tot de impact van hun handelen op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens.

Alle medewerkers ontvingen na het ondertekenen een certificaat. De bijeenkomst werd afgesloten met gebak.

 


Publicatiedatum: 06 maart 2012