Home   Executive programs

Executive Programs

'Actualiteiten voor RA-Executives'
Actualisering van kennis is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de accountant. In deze cursus worden afgestudeerde RA's tijdens vier interactieve bijeenkomsten op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied van Accountancy.

'Het brein in de boardroom'
Tijdens 6 modules krijgt u inzicht op de invloed van het brein en de onbewuste drijfveren op uw denken en handelen en dat van de mensen om u heen. Want wat gebeurt er nu daadwerkelijk in de boardroom?

'Het Rendement van Geluk'
Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESAA) is de eerste leergang in Nederland die zich richt op de relevantie van geluk voor organisaties en het bedrijfsleven. De maatschappij, klanten en medewerkers vragen steeds meer om geluk, maar kan dat ook? Is het zinvol en mogelijk om beleid te voeren dat groter geluk en financieel rendement beiden even prominent nastreeft? 

'The New CFO'
Hoogleraren en 'thought leaders' uit het bedrijfsleven bespreken actuele thema’s uit de bestuurskamer: de verhouding met de CEO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate values, fusies en overnames en dilemma's in de jaarverslaggeving.

Corporate Social Responsibility (CSR)
Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van o.a. klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Het Executive Program CSR maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma’s centraal.

Programma Certified Pensioenexecutive
Dit programma is gericht op professionals in de pensioensector. Wetenschappelijke inzichten worden op bruikbare wijze aangereikt en er is ruim aandacht voor de toepassing van de kennis in de pensioenpraktijk van de deelnemers.

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders
Relevante vakgebieden zoals strategie, risicomanagement, accounting en financiering worden besproken, maar ook psychologische aspecten, ethiek en de diverse rollen van de commissaris komen aan de orde. Evenals aansprakelijkheidsrisico's en het omgaan met (bestuurlijke) crises.

Programma voor nieuwe Commissaris en Toezichthouder
Centraal in dit programma staat de vraag hoe men effectief opereert als commissaris. Naast het verkrijgen van inzicht in de inhoudelijke taken, leren wij u de juiste vragen te stellen, en met behulp van real-life case studies, om te gaan met dilemma's in de boardroom.

Programma voor Publieke Aandeelhouders
Publieke aandeelhouders moeten steeds vaker verantwoording afleggen over hun handelen. Dit programma biedt hen ondersteuning bij het aangaan en vervullen van hun professionele aandeelhoudersrol.

Programma Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Woningcorporaties zijn beleidsmatig sterk in ontwikkeling. Hogere interne en externe eisen worden gesteld en het beheersen van financiële risico’s wordt daarbij steeds belangrijker. Dit programma biedt professionals, werkzaam op financieel gebied bij woningcorporaties, een leergang aan over financieel- en risicomanagement.

 

Meer nieuws >>