Home   Executive programs

Executive Programs

Executive Program Tax Control voor Bestuurders
Het Executive Program Tax Control voor Bestuurders stelt bestuurders en toezichthouders in staat om een volwaardige gesprekspartner te worden voor de (externe) fiscale adviseurs, uw fiscale afdeling en de financiële afdeling. Door het volgen van het programma met een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen, vanuit nationale en internationale organisaties, verkrijgt u theoretisch en praktisch hands on inzicht in actuele belastingonderwerpen.

Het Brein in de Boardroom
Tijdens 6 modules krijgt u inzicht op de invloed van het brein en de onbewuste drijfveren op uw denken en handelen en dat van de mensen om u heen. Want wat gebeurt er nu daadwerkelijk in de boardroom?

Het Rendement van Geluk
Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Het Executive Program bestaat uit 6 modules waarbij geluk als holistisch en bedrijfseconomisch concept voor organisaties centraal staat. Daarnaast presenteert ‘Het Rendement van Geluk’ de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness.

Sturen op Geluk in het Publieke Domein
Het Executive Program ‘Sturen op geluk in het Publieke Domein’ is de tweede academische leergang naast het succesvolle ‘Het Rendement van Geluk’. Waar ‘Het Rendement van Geluk’ gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is ‘Sturen op Geluk in het Publieke Domein’ gericht op raadsleden, politici, bestuurders, beleidsmakers en (zelfstandig) beleidsadviseurs binnen de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden en (semi)publieke instellingen.

The New CFO
Hoogleraren en 'thought leaders' uit het bedrijfsleven bespreken actuele thema’s uit de bestuurskamer: de verhouding met de CEO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate values, fusies en overnames en dilemma's in de jaarverslaggeving.

Corporate Social Responsibility (CSR)
Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van o.a. klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Het Executive Program CSR maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma’s centraal.

Financieel Forensisch Deskundige
Het Executive Program ‘Financieel Forensisch Deskundige’ is ontwikkeld voor zowel accountants als juristen en legt de verbinding tussen deze juridische- en financiële disciplines. Financieel Forensisch Onderzoek richt zich op waarheidsvinding als er een vermoeden is van financiële criminaliteit (zoals fraude, witwassen, financiering van terrorisme en corruptie). Voor de uitvoering van deze onderzoeken is expertise vereist van zowel de accountants als de juristen. Het Executive Program richt zich op de verbinding tussen de accountancy en de rechtswetenschap met als doel het bereiken van een effectiever en efficiënter onderzoek.

Programma Certified Pensioenexecutive
Dit programma is gericht op professionals in de pensioensector. Wetenschappelijke inzichten worden op bruikbare wijze aangereikt en er is ruim aandacht voor de toepassing van de kennis in de pensioenpraktijk van de deelnemers.

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders
Relevante vakgebieden zoals strategie, risicomanagement, accounting en financiering worden besproken, maar ook psychologische aspecten, ethiek en de diverse rollen van de commissaris komen aan de orde. Evenals aansprakelijkheidsrisico's en het omgaan met (bestuurlijke) crises.

Programma voor nieuwe Commissaris en Toezichthouder
Centraal in dit programma staat de vraag hoe men effectief opereert als commissaris. Naast het verkrijgen van inzicht in de inhoudelijke taken, leren wij u de juiste vragen te stellen, en met behulp van real-life case studies, om te gaan met dilemma's in de boardroom.

Programma voor Publieke Aandeelhouders
Publieke aandeelhouders moeten steeds vaker verantwoording afleggen over hun handelen. Dit programma biedt hen ondersteuning bij het aangaan en vervullen van hun professionele aandeelhoudersrol.

Programma Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Woningcorporaties zijn beleidsmatig sterk in ontwikkeling. Hogere interne en externe eisen worden gesteld en het beheersen van financiële risico’s wordt daarbij steeds belangrijker. Dit programma biedt professionals, werkzaam op financieel gebied bij woningcorporaties, een leergang aan over financieel- en risicomanagement.