ESAA

Symposium: Doorbraken in Geluksdenken, kosten, baten en impactmeting

Datum:

Van: 22 juni 2012 09:30

Tot: 22 juni 2012 14:40

Locatie:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Woudestein, Expo- en Congrescentrum, Athene Zaal (M1-19)

Toelichting:

Geluk staat in toenemende mate in de belangstelling, zowel in maatschappij en beleid als in verschillende wetenschapsgebieden. Er wordt gewerkt aan de meetbaarheid en kennis van het begrip (in verschillende definities en aan de toepassing van de resultaten in beleid. Deze externe ontwikkelingen (beleidsmakers, van Bruto Nationaal Product naar Bruto Nationaal Geluk, ontwikkelingen op snijvlakken met de economische wetenschappen qua methoden, technieken en theorievorming) hebben geleid tot het initiatief Erasmus Happiness Economics Research Organisation, kortweg EHERO.
Voor meer informatie klik hier.

Nadere informatie

Contactpersoon:
Mw. Anna Vermeul, Marketing ESAA
T: 010-4081297
E: vermeul@remove-this.ese.eur.nl


Publicatiedatum: 03 mei 2012