Home   Post-Master en Postinitiële opleidingen

Post-Master en Postinitiële opleidingen

ESAA verzorgt zes Post-Master en Postinitiële opleidingen:

Erasmus Universiteit Rotterdam staat garant voor de kwaliteit van de door de ESAA verzorgde wetenschappelijke post-master en postinitiële beroepsopleidingen. Hoogleraren werkzaam in de praktijk van controllers en auditors verzorgen onze opleidingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van state-of-the-art concepten en theorieën. De praktijkcases die we bieden, creëren een goede balans tussen theorie en praktijk. En ook (gast)docenten met beide benen in de dagelijkse praktijk en tevens beschikkend over brede ervaring in het onderwijs staan borg voor kwalitatief hoogwaardig academisch onderwijs.

Daarnaast waken beroepsverenigingen over de kwaliteit van onze opleidingen. Zo is de opleiding Accountancy geaccrediteerd en gevisiteerd door de CEA (Commissie Eindtermen Accountancy), Internal Auditing & Advisory door VRO en IIA Nederland, IT-Auditing & Advisory door de NOREA, Registercontrolling door de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en Certified Public Controlling door het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC).

Alle post-master en postinitiële opleidingen starten in september (met uitzondering van Certified Public Controlling in januari) en duren, afhankelijk van de vooropleiding, ca. 2 tot 2,5 jaar. De colleges worden gegeven op vrijdag (met uitzondering van Certified Management Controlling op dinsdagavond) en soms gedurende enkele blokdagen.