Home   Post-Master en Postinitiële opleidingen   Registercontroller

Post-Master opleiding tot Registercontroller/Executive Master of Finance and Control

DOELGROEP

De Post-Master opleiding tot Registercontroller/Executive Master of Finance and Control (RC/EMFC opleiding) is toegankelijk voor onderstaande doelgroepen:

  • Een doctoraal/master of science diploma bedrijfseconomie of bedrijfskunde; of
  • Een aan het onder a genoemde diploma verwant Nederlands doctoraal/master of science diploma; of
  • Een buitenlands diploma, dat gelijkgesteld is aan een bij a. respectievelijk b. bedoeld Nederlands doctoraal diploma.
  • HBO-plus opleiding met werkkring en verkregen ervaring op academisch niveau.

DUUR OPLEIDING

De RC/EMFC opleiding begint jaarlijks op de eerste vrijdag in september en bestaat uit vier semesters van gemiddeld 16 weken. Elke vrijdag is gereserveerd voor een college dat gegeven wordt van 09.30 uur tot 17.00 uur in het gebouw van Rotterdam School of Management.
 
Meer inhoudelijke informatie over de opleiding tot registercontroller vindt u hier
 

DOCENTEN

Het curriculum van de RC/EMFC opleiding wordt verzorgd door hoogleraren en (gast) docenten, die naast hun wetenschappelijke kennis ook beschikken over relevante praktijkervaring.
 

BROCHURE EN AANMELDINGSPROCEDURE

 
U kunt uw aanvraag voor toelating tot de RC/EMFC opleiding hier starten. 
 

CONTACT

Voor alle andere praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinator van de RC/EMFC opleiding.

Program Coordinator   Mevrouw Jolanda R. Klos
Telefoon 010 - 408 28 73

 

 

LEERDOELEN

De Post-Master opleiding tot Registercontroller/Executive Master of Finance and Control is een wetenschappelijk beroepsopleiding dat wil zeggen dat theorie en praktijk met elkaar verbonden worden door middel van business cases, presentaties en workshops.