Uitspraken 2004Beoordeling tentamen/opdracht

Uitspraak 4.57
24 januari 2005  
Uitspraak 03.81a 8 maart 2004  
Uitspraak 03.81b
8 maart 2004
 

Bindend studieadvies

Uitspraak 04.54 25 oktober 2004
 
Uitspraak 04.61 25 oktober 2004
 
Uitspraak 04.63
13 december 2004  

Fraude

Uitspraak 04.07
5 april 2004  

Keuzevak Nederlands IBA

Uitspraak 4.21
15 juli 2004  

Niet-beoordeeld tentamen

Uitspraak 3.51
8 maart 2004
 

Niet-ontvankelijk

Uitspraak 04.03 5 april 2004
 
Uitspraak 04.13
14 juni 2004  
Uitspraak 04.18
14 juni 2004
 

Tentamenregeling i.v.m. dyslexie

Uitspraak 4.58
15 november 2004
 

Tussentijds tentamen

Uitspraak 3.60 26 januari 2004
 

Vaststelling tentamencijfer

Uitspraak 4.29
4 oktober 2004  

Verzoek toelating doctoraaljaar

Uitspraak 4.88
15 november 2004
 

Vrijstelling

Uitspraak 3.78
26 januari