Uitspraken 2011

 

  Zaaknr Ex.cie. Onderwerp Uitspraak
01 11.006 EMC Toegang 4e jaar Geneeskunde of versneld afstudeertraject  Ongegrond
02 11.009 ESL

A) Vrijstellingen

B) Inbreng vakken van andere Universiteit

A) Ongegrond

B) Gegrond

03 10.139 EMC Verlening geldigheidsduur examens  Ongegrond
04 10.149 Psy  Bijstellen norm bloktoets  Gegrond
05 11.010  ESE  Niet tijdige inschrijving tentamens Ongegrond
06 11.015  ESE  Verzoek voorlopige voorziening dispensatie toegangseisen werkgroep  Afgewezen
07 11.028 ESHCC Toelating master ESHCC  Ongegrond
08 11.030 Psy Bijstellen norm bloktoets  Gegrond
09 11.051 RSM Fraude Ongegrond
10 11.054 RSM Toelating IBA  Ongegrond
11 11.055 EMC Overstap Erasmus MC 1e jaar Geneeskunde  Ongegrond
12 11.078  iBMG  Scriptie anders dan schriftelijk  Gegrond
13 11.112  ESL  Negatief bindend studieadvies  Ongegrond
14 11.113  BSK  Negatief bindend studieadvies  Gegrond 
15 11.114  iBMG  Extra herkansing Ongegrond 
16 11.116  BSK  Negatief bindend studieadvies  Gegrond 
17 11.122  ESL  Afstuderen doctoraalopleiding Nederlands Recht  Ongegrond
18 11.123  ESL  Negatief bindend studieadvies Ongegrond 
19 11.127  ESE  Negatief bindend studieadvies  Ongegrond 
20 11.132 FSW Negatief bindend studieadvies Gegrond
21 11.134 ESHCC Negatief bindend studieadvies Gegrond
22 11.138 ESL Negatief bindend studieadvies Ongegrond
23 11.149 RSM Inschrijving IBA premasterprogramma  Ongegrond
24 11.151  iBMG   Negatief bindend studieadvies Ongegrond
25 11.156 FW   Negatief bindend studieadvies Ongegrond
26  11.175  ESE   Negatief bindend studieadvies Niet-ontvankelijk