Nieuws voor ESE medewerkers - Archief

Bericht van het Onderwijs Service Centrum over de toelatingsverzoeken tot de masters en pre-masters van niet-ESE studenten

dinsdag, 28 januari 2014

Het Onderwijs Service Centrum is momenteel bezig met het verwerken van de toelatingsverzoeken tot de masters en pre-masters van niet-ESE studenten. Deze aanmeldperiode loopt tot 1 mei.

Tinbergen Institute Economics Lectures 2014: Markets with Asymmetric Information

dinsdag, 28 januari 2014

Professors Jon Levin en Liran Einav van de prestigieuze Stanford University (VS) zullen dit jaar de TI Economics Lectures verzorgen, over het thema 'Markets with Asymmetric Information'.

9e Tinbergen Instituut Conferentie over Speltheorie

dinsdag, 28 januari 2014

In 1944 publiceerden John von Neumann en Oskar Morgenstern hun boek "Theory of games and economic behavior". In 2014 viert TI de 70e verjaardag van deze baanbrekende publicatie met een conferentie over de impact van speltheorie op het vakgebied van de economie.

Diverse wijzigingen in wet- en regelgeving en overige informatie

dinsdag, 28 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt een aantal maatregelen van kracht dat van invloed is op het salaris. In de onderstaande tabellen zijn de bedragen en percentages opgenomen voor de diverse heffingen en premies.

Loonheffing

Schijventarief Percentage2013 Lengte schijf2013 Percentage2014 Lengte schijf2014 Tarief eerste schijf (< 65 jaar) 37,00% €  19.645 36,25% €  19.645 Tarief tweede schijf (< 65 jaar) 42,00% €  13.717 42,00% €  13.717 Belastingpercentage derde schijf 42,00% €  22.627 42,00% €  23.167 Belastingpercentage vierde schijf 52,00%   52,00%  

De loonheffing wordt vastgesteld conform tabellen van de Belastingdienst.

Heffingskortingen 2014 Algemene heffingskortingen, belastbaar loon tot € 19.645. € 2.103 Afbouw algemene heffingskorting, belastbaar loon van € 19.645 of meer, maar niet meer dan € 56.495. 2% Afbouw algemene heffingskorting, belastbaar loon van meer dan € 56.495. Max. € 737 Arbeidskorting, wanneer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.913 of lager is. 1.807% Arbeidskorting, wanneer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan  € 8.913. 18,724% maar max.€ 2.097 Afbouw Arbeidskorting. 4% van het loon boven € 40.721, De afbouw is € 1.730 als het loon meer is dan € 83.971

 

 

Bevlogenheid App

donderdag, 23 januari 2014

RSS