Nieuws voor ESE medewerkers - Archief

CAO NU

maandag, 7 september 2015

Onlangs is er een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU) 2015-2016 in werking getreden. Cao-partijen hebben in de nieuwe cao NU zoveel mogelijk de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) willen meenemen. De cao NU heeft dan ook belangrijke wijzigingen ondergaan.

Eerder, op 16 januari 2015, hebben wij u over de belangrijkste veranderingen, zoals op dat moment bekend, geïnformeerd. Sindsdien zijn enkele aanvullende afspraken gemaakt en is de volledige cao tekst gepubliceerd. Hier vindt u nadere informatie en de verduidelijking van een aantal bepalingen.

Voor meer informatie over de transitievergoeding WWZ vindt u hier een link naar verdere toelichting.

De belangrijkste wijzigingen in de cao, ZANU en BWNU zijn ook in een uitgebreider, artikelsgewijs overzicht is hier te vinden.

WEBINAR

maandag, 13 juli 2015

Op 24 juni jl. is er een ABP live-uitzending geweest over het onderwerp “eerder of gedeeltelijk stoppen met werken”. Dit webinar kunt u terugkijken op de site van het ABP.

Later dit jaar volgen webinars over de volgende onderwerpen:

* met pensioen gaan* arbeidsongeschiktheid* ABP NabestaandenPensioen

Invoering nieuwe regelingen naar aanleiding van de Werkkostenregeling

donderdag, 2 juli 2015

Sinds 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) in heel Nederland van kracht. Binnen de regeling mag de werkgever onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemer toekennen, zolang dit onder een bepaald drempelbedrag blijft. In het najaar van 2014 heeft de EUR in samenspraak met het EUROPA beleid geformuleerd rond de invulling van de vrije ruimte binnen de WKR. In november is met het EUROPA overeenstemming bereikt en afgesproken dat een vorm van de vakbondscontributievergoeding, fietsvergoeding en internetvergoeding blijft bestaan. Hiervoor zijn drie nieuwe regelingen opgesteld. Deze drie nieuwe regelingen zijn vastgesteld.

Make it Happen

donderdag, 2 april 2015

De ‘Make it Happen’ campagne is een nieuw initiatief in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Op deze manier willen zij laten zien dat Rotterdam een stad van pioniers is, van mensen die grenzen verleggen, op een no-nonsens manier. Waar het ontstaat, van de grond komt en waar het gebeurt.”

Focus op Zelfmanagement

donderdag, 2 april 2015

Kwaliteitsverbetering en verhoging van productiviteit en efficiëntie hangen niet af van het hebben van meer tijd, maar zijn terug te voeren op het (sterker) gefocust zijn en beter in staat zijn jezelf te managen. Wilt u vanuit een ander perspectief naar uzelf en uw omgeving kijken? Wilt u weten hoe u het beste uit uzelf haalt door uzelf en uw energie optimaal in te zetten?

RSS