Nieuws voor ESE medewerkers - Archief

Voorwoord Ivo Arnold

maandag, 7 september 2015

Het zal niemand ontgaan zijn dat het academische jaar 2015-2016 van start is gegaan. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie die nodig is om het jaar goed te beginnen.

Projectgroep Onderwijsvernieuwing

maandag, 7 september 2015

Zoals aangekondigd tijdens de laatste ESEbility dag, onderzoekt een projectgroep momenteel de mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en in het bijzonder de kwaliteit van de tutorials in bachelor-1 en bachelor-2.

Auteursrechten: werkproces voor docenten

maandag, 7 september 2015

Stichting PRO controleert momenteel al het onderwijsmateriaal op BlackBoard op auteursrechten. Als teksten van anderen gebruikt worden, bijvoorbeeld opname van een artikel in een reader, moeten hierover auteursrechten afgedragen worden. Indien dit niet gebeurt, riskeert ESE een hoge boete.

Roosters 2015-2016

maandag, 7 september 2015

Deze zomer is er heel hard door alle roosteraars op de EUR gewerkt aan het op tijd klaarmaken van de roosters via een nieuw roosterprogramma (Syllabus Plus). Daarnaast was er nog een extra uitdaging voor de roosteraars: door de renovatie van het L-gebouw (Sanders-building) zijn er minder zalen beschikbaar. Daardoor moesten de roostertijden van 17:00 tot 19:00 uur vaker ingezet worden.

Veranderingen in de reglementen

maandag, 7 september 2015

De Onderwijs- en Examenreglementen zijn op een paar punten gewijzigd. Ook heeft de examencommissie een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar Regels & Reglementen. Hieronder staan de wijzigingen vermeld die van invloed kunnen zijn op het onderwijs dat u verzorgt. De volledige regelingen zijn na te lezen via www.ese.eur.nl/studenten/reglementen.

RSS