Personeel en Organisatie   Arbeidsomstandigheden   Integriteit

Integriteit en ongewenst gedrag

Integriteitscode

De Erasmus Universiteit Rotterdam kent een zgn. de integriteitscode. Deze code bepaalt dat iedereen die deel uitmaakt van de EUR-gemeenschap (studenten, bestuurders, ondersteunend en wetenschappelijk personeel) zelf waardenvol moet handelen, maar ook verantwoordelijk is voor het overbrengen van deze waarden op zijn of haar omgeving. De waarden professionaliteit, teamwork en fair play nemen hierin een centrale positie in en geven richting aan het beoogd gedrag van medewerkers en studenten. De integriteitscode biedt ruimte om elkaar te allen tijde aan te spreken op verantwoordelijkheden. Integriteit is bovendien een vast onderwerp in het jaarlijkse functioneringsgesprek.
Brochure integriteitscode (pdf)

Ongewenst gedrag en (arbeids)conflict

De EUR heeft een klachtenregeling Ongewenste omgangsvormen. Daarnaast is de brochure Seksuele intimidatie, agressie en geweld beschikbaar.

Het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen Nederland heeft een aantal richtlijnen voor medewerkers en voor leidinggevenden opgesteld. De richtlijnen zijn géén EUR-beleid, maar bevatten waardevolle informatie voor zowel leidinggevenden als medewerkers over de volgende onderwerpen:

  • agressie;
  • (arbeids-)conflicten;
  • seksuele intimidatie;
  • pesten.

Voor meer informatie zie richtlijnen voor medewerkers en richtlijnen voor leidinggevenden.

 

 

Hoofd P&O
Mw. dr. M.W.J.M. Buurman
tel.: 010 - 408 14 51

HR-adviseur
mw. S. Martens
tel.: 010 - 408 2270

HR medewerkers
Mw. M.T. Winde-Speekenbrink
tel.: 010 - 408 13 69
Mw. M.C.T. Niehof
tel.: 010 - 408 16 91
Mw. E.J. van Kranenburg-Hoogendijk
tel.: 010 - 408 15 01
Mw. E.A. Greevink-de Bruin
tel.: 010 - 408 16 90 

fax: 010 - 408 91 45
email: p-o@remove-this.ese.eur.nl

Bezoekadres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer H3-28 / H3-34 
Burgemeester Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam

Postadres
Personeel & Organisatie ESE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam