CAO Nederlandse Universiteiten

De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en de sociale zekerheid. De met de werknemersororganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten. Klik hier voor de tekst.

 

Wat verdien ik in een bepaalde salarisschaal?

Wat u in een bepaalde salarisschaal verdient kunt u hier vinden. Daarnaast ontvangt u 8% vakantiegeld over de bezoldiging en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het in het kalenderjaar ontvangen salaris. Let op: de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering vallen niet onder het salaris, maar moet u erbij optellen