Brongebruik

Bronvermelding

Een goede bronvermelding is noodzakelijk. De lezer van je scriptie moet altijd kunnen achterhalen hoe jij aan je informatie bent gekomen. Je geeft daarom in je lopende tekst altijd aan wanneer je uit het werk van een ander citeert. De lezer kan vervolgens in de literatuurlijst vinden waar hij het werk van die andere auteur kan vinden.

Er zijn diverse manieren om een goede bronvermelding te maken. De regels van de American Psychological Association (APA) worden in onderzoek veel gebruikt.

Als je een idee, uitdrukking of tekst van een ander gebruikt, moet je altijd duidelijk maken van wie dit oorspronkelijk was en hoe je hier aan gekomen bent. Het is niet toegestaan om zomaar iets over te nemen van een ander, dat is plagiaat en kan bestraft worden.

APA-richtlijnen

De American Psychological Association (APA) heeft regels gepubliceerd over literatuurverwijzingen. Veel economische tijdschriften volgen deze APA-regels. Ook bij het schrijven van je scriptie kun je deze regels hanteren. Belangrijk is dat je altijd consequent bent in je manier van verwijzen.

Je kunt de APA-style publication manual raadplegen in de bibliotheek. Op de site van de APA kun je ook meer informatie vinden.

Citeren

Als je tekst van anderen citeert, moet je altijd correct verwijzen. Hierbij kun je de APA-richtlijnen gebruiken.

Verwijzingen in de tekst geef je met de naam van de eerste auteur, gevolgd door het jaartal van publicatie. De lezer moet met deze informatie de bron terug kunnen vinden in de alfabetische literatuurlijst aan het eind van je scriptie. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Citaat (de naam van de auteur staat in de lopende tekst) Jansen (2004) geeft voorbeelden van dit gebruik.
Citaat (de naam van de auteur staat niet in de lopende tekst) Onderzoek  toont dit aan. (Jansen, 2004)  
Citaat (twee auteurs)  Wiertzema & Jansen (2006)  of (Wiertzema & Jansen, 2006) 
Citaat (drie of meer auteurs)  Jansen et al. (2004)  of  (Jansen et al., 2004)
Citaat (meerdere bronnen met verschillende auteurs) (Jansen, 2004; Wiertzema, 2006)
Citaat ( meerdere artikelen van één auteur) (Jansen, 2002, 2004a, 2004b, 2006)

Bij twijfel kan de APA-style publication manual worden geraadpleegd in de bibliotheek. Op de site van de APA kun je ook meer informatie vinden.

Literatuurlijst

Bij het opstellen van de literatuurlijst kun je de APA-richtlijnen gebruiken. Kort samengevat gelden de volgende regels voor de literatuurlijst:

  • De literatuurlijst is alfabetisch op auteur geordend;
  • De titel van een boek of de naam van een tijdschrift schrijf je cursief (of eventueel onderstreept);
  • Boeken die onder redactie zijn geschreven staan op naam van de redacteur(en).

In de werkelijkheid is het niet altijd even eenvoudig om correct te verwijzen. Daarom hieronder een aantal voorbeelden.

 

Boek met één auteur Gerritsen, S. (2001). Schrijfgids voor economen. Bussum: Coutinho.
Boek met twee auteurs (volgorde zoals op titelpagina)

Thill, J.V. & Bovée, C.L. (7th ed.). (2006). Excellence in business communication. New Yersey: Pearson / Prentice Hall.

Boek met drie auteurs (volgorde zoals op titelpagina) Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (2004). Professioneel communiceren: taal- en communicatiegids. Groningen/Houten: Martinus Nijhoff.
Een redacteur Franck, H.J. (Ed.). (2002). Writing with Power. Oxford: Pergamon Press.
Twee redacteurs Becker, L.J. & Seligman, C. (1981). 'Welcome to the energy crisis.'
Journal of Social Issues, 37(2), 1-7.
Tijdschriftartikel, een auteur Mears, P. (1974). 'Structuring communication in a working group.'
Journal of communication, 24, 71-79.
Tijdschriftartikel, ongenoemde auteur Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.). (2001). Washington, D.C.: American Psychological Association.
Ongepubliceerd manuscript, scriptie, werkstuk Gottfredor, G.D. (1978). Why don't vocational interests predict job satisfaction better than they do? Unpublished manuscript. John Hopkins Univeristy Center for Social Organization of Schools, Baltimore.
Alfabetiseren: niets gaat voor iets Dijk, T. van  komt dus voor Dijksma, A.
Website: noteer webadres en vinddatum

Van Ovost, R. (2009). 'Dubbele woonlasten: een lastig probleem?'
EconomieOpinie.nlhttp://www.eur.nl/ese/nieuws/economieopinie/  
[19-02-2008].  

 

Bij twijfel kan de APA-style publication manual worden geraadpleegd in de bibliotheek. Op de site van de APA kun je ook meer informatie vinden.  

Plagiaat

Plagiaat is het citeren of parafraseren van passages en ideeën uit andermans werk en deze als eigen werk presenteren. Een voorbeelden hiervan is het kopiëren van teksten van Internet en deze zonder duidelijke bronvermelding op te nemen in een werkstuk of scriptie. Plagiaat wordt aangemerkt als een (ernstige) vorm van fraude, ook als er geen sprake is van opzet. Als je scriptiebegeleider constateert dat je plagiaat hebt gepleegd, zal hij dit doorgeven aan de Examencommissie ESE. De Examencommissie zal een sanctie opleggen, de zwaarte van deze sanctie is afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude.

Je kunt de officiële regelgeving nalezen in de Regels & Richtlijnen via de startpagina.  

De website van de EUR geeft naast informatie over fraude en plagiaat ook vuistregels en tips voor een correcte bronvermelding.