Algemeen/economisch

De Scriptieprijs

Bedrag
1e prijs € 3.000 / 2e prijs € 1.500 / 3e prijs € 500

Omschrijving
De Scriptieprijs 2008 is een jaarlijks terugkerend initiatief en staat open voor alle
studenten aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Het maakt niet uit wat het
onderwerp van je scriptie is. Een deskundige jury, bestaande uit mensen uit de
beroepspraktijk, beoordeelt alle ingezonden scripties op hun bruikbaarheid voor het
bedrijfsleven.
 
Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten 

Website
www.scriptieprijs2008.nl
 

SER Scriptieprijs

Bedrag
2.000, - euro

Korte omschrijving
Gaat jouw afstudeerscriptie over een sociaal-economische onderwerp of een van de
andere werkterreinen van de SER? Doe dan mee aan de SER scriptieprijs!

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.ser.nl/nl/educatie/scriptieprijsvraag.aspx
 

Nationale Scriptieprijs 

Bedrag
3.500, - euro

Korte omschrijving
Het Parool en de Universiteit van Amsterdam loven € 3.500 uit voor een scriptie die
kan dienen als basis voor een opmerkelijk journalistiek verhaal. De wedstrijd staat
open voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die dit jaar een
scriptie afronden. De winnende scriptie krijgt, net als circa acht genomineerde
werkstukken, bovendien ruime aandacht in Het Parool.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.parool.nl/nationalescriptieprijs
 

Sociaal-wetenschappelijke Scriptieprijs

Bedrag
120, - euro en een jaar lidmaatschap van de VSR

Korte omschrijving
De Vereniging voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht (VSR)
looft sinds 2000 een tweejaarlijkse scriptieprijs uit. Je scriptie dient te handelen over de
productie of werking van recht vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief (bijv. de
sociologie, antropologie, psychologie, economie, geschiedenis of bestuurskunde).

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten Economie & Recht

Website
www.rechtenstudie.nl/geldzaken/prijzen/vsr_scriptieprijs.shtml
 

Sum Scriptieprijs

Bedrag
iPod Nano

Korte omschrijving
Sum heeft een eigen scriptieprijs in het leven geroepen voor de beste HBO en WO scriptie.
Vind jij dat jouw scriptie de Sum Scriptieprijs verdient? Hoe en door wie is
die beoordeeld? Was je het eens met je cijfer? Vertel Sum dan jouw verhaal!

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.sum.nl/item/170

IAES Best Undergraduate Paper Competition

Bedrag
$500

Korte omschrijving
To encourage undergraduate interest in economic issues, Franklin Allen, President, and John Campbell, Vice-President of the International Atlantic Economic Society cordially invite students to compete in the IAES annual undergraduate paper competition in.

Interessant voor
Bachelor studenten

Website
www.iaes.org/scholarships and grants/undergraduate_scholarship/index.htm 

Ondernemen

Ernst & Young Master Thesis Award

BMC Wanted Alive Toekomstprijs

Bedrag
1e prijs € 2.750 / 2e prijs € 1.000 / 3e prijs € 750

Korte omschrijving
Academici die springlevend zijn, die een boeiende scriptie hebben geschreven
met een maatschappelijk verantwoord ondernemen onderwerp.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.wanted-alive.nl/geefjezelfaan.php
 

Nationale Scriptieprijs Verantwoord Ondernemen

Bedrag
1e prijs € 2.500 / 2e prijs € 1.500 / 3e prijs € 1.000

Korte omschrijving
Duurzaam en verantwoord ondernemen hebben alles te maken met ondernemingen
en ondernemerschap. Anders organiseren: daar gaat het om. Steeds meer studenten
van universiteiten en HBO's kiezen een afstudeerthema rond verantwoord en
duurzaam ondernemen.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.mvoscripties.nl/nsprijs.php
 

Nashuatec MVO Scriptieprijs

Bedrag
Een duurzaam aandelenpakket ter waarde van 1.250 euro

Korte omschrijving
De scripties moeten een thema, product, dienst, proces of dilemma behandelen
waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. De winnaar van de
MVO Scriptieprijs kan zowel van een universiteit of een hogere beroepsopleiding
komen. Nashuatec zoekt vooral naar een scriptie die “schreeuwt om een follow-up”.
De scriptie moet innovatief zijn, iets toevoegen en bij voorkeur iets bestaand
verwerken tot iets nieuws.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.nashuatec.nl/about_us/in_de_maatschappij/mvo/index.xhtml
 

NBN-Rabobank Scriptieprijs

Bedrag
1.000, - euro

Korte omschrijving
Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de schrijver/schrijfster van de – naar het
oordeel van de jury – beste afstudeerscriptie, die bedrijfsethiek, integriteit en/of
maatschappelijk verantwoord ondernemen als hoofdonderwerp heeft.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
bedrijfsethiek.nl/Scriptieprijs

Statistiek

VVS-Scriptieprijs

Bedrag
500, - euro

Korte omschrijving
De deelname staat open voor studenten, die in de twee studiejaren (1 september tot
1 september) voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn afgestudeerd aan een
instelling voor hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Men mag
hoogstens 1 keer deelnemen. Afstudeeronderwerp en scriptie dienen op hun minst
nauwe raakvlakken te hebben met de statistiek en/of de operationele research.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.vvs-or.nl/vvsprijs/vvspreg.htm
 

Informatie Scriptieprijs

Bedrag
2.500, - euro

Korte omschrijving
Ieder jaar looft het vakblad Informatie, in samenwerking met het NGI en het SAI drie
geldprijzen uit voor de beste scripties op het gebied van zinvolle toepassing van het
werkgebied informatica /informatiemanagement. Ook voor de begeleider en
studievereniging van de eerste prijswinnaar zijn er prijzen.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.informatie.nl/scriptieprijs
 

The Zellner Thesis Award

Bedrag
1.000, - euro

Korte omschrijving
The range of topics is quite broad and includes, among others, applied problems in
forecasting, seasonal adjustment, data quality, empirical finance, policy evaluation,
and empirical economics. Theses in the areas of computation, simulation and
graphics are eligible as long as the research is of direct interest to applied workers.

Interessant voor
Bachelor and master students

Website
www.amstat.org/sections/bus_econ/zellner.html

Overig (specifieke prijzen)

Ed van Thijn Scriptieprijs

Bedrag 
1.250,- euro

Korte omschrijving
De Ed van Thijn Scriptieprijs is in het leven geroepen om de reisbranche als afstudeeronderwerp onder de aandacht te brengen van studenten, met als doel de discussie over ontwikkelingen in de reisbranche wetenschappelijk te verbreden en te verdiepen. De scripties worden beoordeeld door een vakkundige jury uit de reiswereld. In het najaar van 2008 zal de winnaar uit handen van Ed van Thijn zijn prijs ontvangen.

Interessant voor
Bachelor en Master studenten

Website
www.reiswerk.nl 

Netspar Theses Award

Bedrag
3.000, - euro

Korte omschrijving
Are you interested in topics related to aging and retirement? Join the competition if
you write your bachelors, masters or mphil's thesis or dissertation about a topic
related to Netspar’s research program.

Interessant voor
Bachelor and master students

Website
www.netspar.nl/education/master/thesisawards
 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) Scriptieprijs

Bedrag
3.000, - euro

Korte omschrijving
Het HBD looft jaarlijks een prijs uit voor de beste scriptie over de detailhandel. Het
moet gaan over een actueel onderwerp binnen de detailhandel in de breedste zin
van het woord. In de scriptie moeten actuele wetenschappelijke inzichten met de
detailhandelspraktijk worden verbonden. De scriptie moet een multidisciplinair
karakter hebben, dus raakvlakken hebben met meerdere vakgebieden. Scripties
dienen in het jaar van inzending geschreven te zijn.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.hbd.nl/view.cfm?page_id=5796  
 

Nationale ISS-Interfoon Klantenservice Scriptieprijs

Bedrag
2.500, - euro

Korte omschrijving
Om de ontwikkeling van het vakgebied Klantenservice te stimuleren wil ISS-Interfoon
de beste scriptie op het vakgebied Klantenservice belonen met de Nationale ISSInterfoon
Klantenservice Scriptie prijs. De wedstrijd staat open voor studenten aan
Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Het onderwerp van de scriptie dient
klantenservice te zijn, dat wil zeggen de directe inbound- en outbound service
contacten tussen organisaties en hun klanten die via telefonie en internet verlopen.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.klantenservicekenniscentrum.nl/script/pages/Scriptieprijs
 

Scriptieprijs Innovaties in de Zorg

Bedrag
1e prijs € 2.500 / 2e prijs € 500 / 3e prijs € 250

Korte omschrijving
Voor studenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven over innovatieve
ontwikkelingen in de zorg aan een HBO-instelling of universiteit in Nederland.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.innovatiesindezorg.nl/read/home
 

Univé Scriptieprijs

Bedrag
2.000, - euro

Korte omschrijving
Veiligheid en nabuurschap lijken niet altijd even vanzelfsprekend. Hoe kun je ervoor
zorgen dat mensen onderling zich meer verantwoordelijk voelen voor elkaars
veiligheid? Met deze vraag zijn Univé en Fonds Slachtofferhulp op zoek naar
studenten die in hun scriptie nieuwe ideeën lanceren om onderlinge
verantwoordelijkheid en veiligheid te bevorderen.

Interessant voor
Bachelor- en masterstudenten

Website
www.unive.nl/scriptieprijs