Inschrijven voor practica

Inschrijfprocedure

Alle eerstejaarsstudenten worden centraal ingeschreven voor de verplichte practica van de bachelor-1 vakken (en voor de vakken zelf).

De overige studenten (ouderejaars, schakelstudenten, cursisten, keuzevakstudenten) moeten zichzelf inschrijven voor alle vakken en practica via SIN-Online.

Inschrijving

Om je in te kunnen schrijven voor een practicum, moet je geregistreerd staan voor een vak ('subscriben' voor een channel). Vervolgens kun je via 'My Registrations' zien welke practicumgroepen er zijn voor dit vak en welke inschrijfperioden gelden voor deze practicumgroepen. Als de inschrijfperiode voor een vak open staat, kun je door aanvinken een van de practicumgroepen kiezen. 

Als alle practicumgroepen voor een vak vol zitten, meld je dan bij de Informatiebalie van het OSC in het Tinbergen Gebouw, kamer H6-02 vóór sluiting van de practicuminschrijving. 

Inschrijfperiode

De inschrijving opent vier weken voor de start van het nieuwe blok en eindigt vijf werkdagen voor aanvang van het nieuwe blok (op zondag).

Recidivisten

Recivisten schrijven zich in voor de speciale practicumgroep voor recidivisten. Je bent recidivist als je een geldig, maar onvoldoende resultaat behaald voor een vak. Dit resultaat staat geregistreerd in OSIRIS.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden (je hebt bijvoorbeeld wel aan de vakverplichtingen voldaan, maar geen tentamen gemaakt), dan moet je je aanmelden voor een gewone practicumgroep!

Let op: je moet je inschrijven in een practicumgroep om tussentoetsen of opdrachten, die deel uitmaken van het eindcijfer, te kunnen doen.

Schakelstudenten

Schakelstudenten dienen zich in te schrijven voor de speciale practicumgroep 'Schakel'. Aanwezigheid bij deze practica is niet verplicht voor schakelstudenten, maar om tussentoetsen en/of opdrachten die deel uitmaken van het eindcijfer te kunnen doen, dien je wel ingeschreven te zijn in een practicumgroep. Het niet maken van de tussentoetsen of opdrachten betekent een 0 voor dat onderdeel.

Let op: sommige vakken, zoals Methoden en Technieken, hebben een verplichte opdracht of tussentoets: kijk voor meer informatie op de Sin-pagina van het betreffende vak.

Te late inschrijving

Vergeten in te schrijven? Dan kun je je tegen betaling van € 20,- administratiekosten per practicum alsnog inschrijven in de ESE webshop. Je wordt dan ingedeeld bij de practicumgroep waar op dat moment nog plaats is.

Je dient er in alle gevallen rekening mee te houden dat je zelf verantwoordelijk bent voor het voldoen aan de aanwezigheidsplicht en/of overige verplichtingen van het vak; verlate inschrijving voor het practicum houdt niet automatisch in dat je nog aan de verplichtingen van het vak kunt voldoen.