Waarom academische vaardigheden?

In de eerste jaren van de studie zal de nadruk liggen op het vergaren van kennis. Tijdens de hoorcolleges doe je kennis op, waarmee je in de werkgroepen aan de slag kunt. Doel hiervan is om studenten zoveel mogelijk kennis en inzicht bij te brengen. Daarbij hoort een belangrijke tweede stap: het verwerken van kennis. Kennis is immers pas waardevol wanneer ze kan worden toegepast op verschillende situaties. Academische vaardigheden bevorderen het verspreiden van kennis. Dit aspect komt terug in het gehele curriculum van de bacheloropleiding, bijvoorbeeld tijdens de werkcolleges in het derde bachelorjaar.

De studenten krijgen dus de mogelijkheid om zichzelf te trainen in het:

  • Vergaren van kennis;
  • Verwerken van kennis;
  • Verspreiden van kennis.

Naast het vergaren van kennis en het verwerken van kennis, speelt het verspreiden van kennis een grote rol in de bachelor. Gedurende de bachelor zullen studenten steeds meer in aanmerking komen met het vespreiden van kennis. Het vaardighedenonderwijs bevordert het verspreiden van kennis.

In een aantal bachelorvakken is, naast het vergaren en verwerken van kennis, aandacht voor het verspreiden van kennis in de vorm van apart vaardighedenonderwijs. Dit vaardighedenonderwijs komt de student onder meer tegen bij de vakken Marketing (Bachelor 1), Organisatie & Strategie (Bachelor 1) en Geschiedenis van het Economisch Denken (Bachelor 2). Bij deze vakken krijgt de student, naast de hoorcolleges, sommencolleges en practica ook vaardighedenpractica aangeboden. Door de vaardigheden te koppelen aan een vak, kunnen studenten ervaren wat het betekent om kennis te verspreiden over een specifiek onderwerp. De vaardighedengroepen zijn kleinschalig van opzet.

Bij het vaardighedenonderwijs is het belangrijk dat de vaardigheden een academische status hebben. Dit betekent voor de studenten dat zij regels zullen aanleren, over hoe zij op een wetenschappelijke manier kennis kunnen verzamelen, verwerken en verspreiden. Studenten leren bijvoorbeeld de wetenschappelijke richtlijnen voor een paper, de gebruikte onderzoeksmethoden, het verwijzen naar wetenschappelijke artikelen en het kritisch bekijken van literatuur.

In het programma van de ESE komt een aantal vaardigheden aan bod:

  • Luisteren (doel: kennis vergaren en kennis verwerken), door de gehele bachelorfase heen.
  • Discussiëren (doel: kennis verwerken en kennis (kritisch) verspreiden), met name bij het vak Marketing en bij de werkcolleges.
  • Gegevens verzamelen (doel: kennis vergaren), door de gehele bachelorfase heen.
  • Gegevens verwerken (doel: kennis verwerken), vooral bij de vakken ICT, Toegepaste Statistiek 1 & 2 en Methoden & Technieken.
  • Schrijven (doel: kennis verwerken en kennis verspreiden), met name bij de vaardighedenpractica van de vakken Organisatie & Strategie en Geschiedenis van het Economisch Denken. Ook tijdens het Onderzoeksproject en de Bachelorscriptie is er aandacht voor schrijfvaardigheden.
  • Presenteren en Communiceren (doel: kennis verwerken en kennis verspreiden), met name bij de vaardighedenpractica van Marketing. Daarnaast is er aandacht voor het presenteren en communiceren in de keuzevakken Communicatieve Vaardigheden en Management & Communicatie.

In een overzicht kunnen de vaardigheden als volgt worden weergegeven:

Gedurende de bachelor zullen de academische vaardigheden steeds terugkeren in het curriculum. De kern van de academische vaardigheden ligt bij het verspreiden van kennis.
 

Contact

Docent Vaardighedenonderwijs
Mw. W. Rowaan MA
rowaan@remove-this.ese.eur.nl

Coördinator Vaardighedenonderwijs
Mw. Drs. N. Twigt
ntwigt@remove-this.ese.eur.nl

Student-Assistent Vaardighedenonderwijs Marketing
Dhr. J. Perdaan
perdaan@remove-this.ese.eur.nl

Student-Assistent Vaardighedenonderwijs Organisatie & Strategie
Dhr. T.B. Kik
kik@remove-this.ese.eur.nl

Student-Assistent Vaardighedenonderwijs Geschiedenis van het Economisch Denken
Dhr. D. van Twist
vantwist@remove-this.ese.eur.nl