Roosterconflicten

Het college- en tentamenrooster wordt met de grootste zorg opgesteld. De faculteit garandeert dat er binnen een jaargang van een opleiding (bijv. bachelor-1 Economie en Bedrijfseconomie of bachelor-2 Econometrie en Operationele Research) geen conflicten zijn.

Doordat studenten echter soms vakken uit meerdere opleidingen of meerdere jaargangen van dezelfde opleiding tegelijkertijd volgen, kunnen er voor individuele studenten conflicten ontstaan.

Deze conflicten kunnen gemeld worden bij de Ideeën- en Klachtenbus van de ESE (idee@remove-this.ese.eur.nl) die vervolgens zal proberen om ze op te lossen.

Om te voorkomen dat andere studenten en de docent(en) in een laat stadium met roosterwijzigingen geconfronteerd worden, dienen conflicten ruimschoots vóór aanvang van de desbetreffende collegeperiode gemeld te worden.

Melding biedt geen garantie

Melding van het conflict is geen garantie dat het conflict ook daadwerkelijk opgelost kan worden. De belangen van alle betrokkenen worden meegenomen. Zo is het bijvoorbeeld niet gewenst om een vak voor 800 studenten te verplaatsen, omdat een enkele student een conflict heeft. Tevens is het de vraag of er zalen beschikbaar zijn om de gewenste wijziging door te voeren.

Een ongewenst tijdstip is geen conflict

De faculteit is van mening dat een in de ogen van de individuele student ongewenst tijdstip waarop een vak gegeven wordt, geen conflict is. Bijvoorbeeld, een practicum dat op maandagochtend 09:00 uur begint, of een hoorcollege op de dag dat de student een bijbaantje heeft.

De reguliere collegetijden voor een opleiding in voltijd zijn maandag t/m vrijdag overdag (= 09:00 uur tot 18:00 uur, met een eventuele uitloop tot 19:00 uur indien het echt niet anders kan).

De reguliere collegetijden voor een opleiding in deeltijd zijn maandag- t/m vrijdagavond (= 19:00 tot 22:00 uur) en vrijdag overdag.

Tentamens kunnen ook op een avond of op zaterdag vallen.