Aanmelden tentamens

Algemeen

Alle aanmeldingen voor schriftelijke en mondelinge tentamens worden verwerkt door de Examenadministratie Economie.

Aanmelden voor schriftelijke tentamens

Na ieder blok worden er schriftelijke tentamens afgenomen over de vakken van dat blok. Ook zijn er herkansingen van deze tentamens in juli gepland. Het overzicht hiervan vind je in de jaarkalender.

Om aan schriftelijke tentamens te kunnen deelnemen, dien je je in een bepaalde periode aan te melden via OSIRIS. OSIRIS kun je bereiken via www.myeur.nl.

Tentamenzalen

De tentamenzalen voor schriftelijke tentamens worden enkele dagen vóór de betreffende tentamendag via de monitoren in de verschillende hallen bekendgemaakt.

Aanmeldperiode

De aanmeldperiode is gekoppeld aan de tentamendatum.

Voor ieder tentamen geldt: de inschrijving in OSIRIS start 35 dagen (5 weken) en eindigt 7 dagen vóór het schriftelijk tentamen.

Studenten die zich in SIN-Online voor een vak hebben ingeschreven, kunnen zich ook via SIN-Online aanmelden voor het schriftelijk tentamen van dat vak.

Te late aanmelding

Onderstaande procedures zijn alleen van toepassing op studenten die toelaatbaar zijn tot het betreffende tentamen.  

Bij te late aanmelding kun je je tot uiterlijk twee werkdagen vóór de dag waarop het tentamen wordt afgelegd, tegen betaling van € 13,50 administratiekosten per tentamen inschrijven bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum (hal E-gebouw).

Indien je zonder aanmelding toch deelneemt aan een tentamen, kan het betreffende tentamencijfer alsnog in OSIRIS geregistreerd worden, uitsluitend tegen betaling van € 50,- administratiekosten bij de Informatiebalie van het OSC (Tinbergen Gebouw, kamer H6-02), alleen te betalen twee dagen voor het tentamen tot en met de dag waarop het betreffende tentamen is afgelegd. Indien het tentamen eindigt op een tijdstip dat de Informatiebalie gesloten is, dient de betaling te geschieden op de eerstvolgende werkdag. Je kunt de verlate aanmelding ook via de ESE Webshop regelen tot middernacht van de dag waarop je de inschrijving uiterlijk bij de Informatiebalie kon regelen.