Home   Nieuws   Detail nieuws

Casper de Vries voorgedragen als kroonlid SER

Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics (ESE), is vrijdag 16 maart door de Ministerraad voorgedragen als nieuw kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER) voor de periode 1 april 2012 tot 1 april 2014.

Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft vaak gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies. Decaan Philip Hans Franses reageert verheugd op de voordracht: “Met zijn expertise is Casper de Vries de ideale adviseur. Hij heeft een brede interesse en een grote inhoudelijke kennis van economisch beleid. De ESE is er erg trots op dat Casper toetreedt tot de SER.”

Kroonleden zijn door de regering benoemde deskundigen. Naast deze leden is de SER samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Daarnaast is Job Swank, deeltijdhoogleraar economisch beleid aan de Erasmus School of Economics en directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB), voorgedragen namens DNB zitting te nemen in de SER. Hij vervangt drs. Henk Brouwer die vorig jaar de SER verliet wegens zijn vertrek als directeur bij DNB. Job Swank was al plaatsvervanger van de heer Brouwer in de raad.

Nadere informatie:

Casper de Vries is hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Hij is fellow en bestuurslid van het Tinbergen Instituut en is lid van de EMU Monitor Group. Na zijn promotie aan Purdue University, bekleedde hij posities aan Texas A&M University, K.U. Leuven, en was hij visiting scholar aan verschillende Europese en Amerikaanse onderzoeksinstituten. De onderzoeksinteresses van De Vries omvatten internationale monetaire beleidsvraagstukken, zoals wisselkoersvraagstukken, de euro, risico’s op financiële markten, risicomanagement en systeemrisico’s. Tijdens de opening van het academisch jaar in september 2011, werd door de EUR aan De Vries de Onderwijsprijs uitgereikt. Casper de Vries dankt de prijs aan het feit dat het door hem bedachte jaarplansysteem binnen de ESE tot een vernieuwende wijze van doceren, studeren en examineren heeft geleid.


Publicatiedatum: 16 maart 2012


Bekijk onze video


Schenkingsregeling groot succes, maar niet gratis

13 augustus jl. in het Nederlands Dagblad

Hoe de inkomstenbelasting omlaag kan

29 juli jl. in Het Financieele Dagblad

Wel hypotheekrenteaftrek

29 juli jl. in Het Financieele Dagblad

Meer nieuws >>