Artikelen

Caribisch Nederland: een fiscaal gedrocht?

maandag, 11 april 2011

Sinds 10 oktober 2010 – 10-10-10 – zijn de Nederlandse Antillen ter ziele. Niet dat onze eilanden in het Caribisch gebied verdwenen zijn, maar staatsrechtelijk hebben ze een metamorfose ondergaan, uitgezonderd Aruba: dat heeft al sinds 1986 een status aparte. Die status aparte geldt nu ook voor Curaçao en St. Maarten.

Betaal Griekse werknemers in hun eigen schuld

woensdag, 16 maart 2011

Economische prognoses laten zien dat de Griekse staatsschuldquote op een onhoudbaar pad is aanbeland. Toch aarzelen politici om door de zure appel van schuldherstructurering heen te bijten. Los van de risico’s voor de Europese financiële sector, zendt een herstructurering het verkeerde signaal aan de Grieken, namelijk dat de verlossing kan komen door kwijtschelding, in plaats van door economische hervormingen.

Een succesformule voor de aanpak van stedelijke onderwijsproblemen?

donderdag, 3 maart 2011

Veel steden worstelen met slecht functionerende scholen. Wat zijn de mogelijkheden voor beleid om deze problemen op scholen met succes aan te pakken? Deze vraag is in het algemeen moeilijk te beantwoorden, maar de ervaringen die de afgelopen 15 jaar in het Amsterdamse basisonderwijs zijn opgedaan zijn heel interessant.

Orgaandonatie: Opt-in of Opt-out? Geen van beide!

woensdag, 2 maart 2011

Nederland kampt met een tekort aan orgaandonoren. Op 1 januari 2011 stonden er 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie, en in 2009 overleden 135 mensen terwijl zij op de wachtlijst stonden. In de hoop dit probleem op te lossen pleiten verschillende belangenorganisaties voor een wijziging in het donorregistratiesysteem.

Frequentieveilingen niet altijd gewonnen door meest efficiënte ondernemingen

dinsdag, 1 maart 2011

Bij veel liberaliserings- en privatiseringsprojecten krijgen overheden vroeg of laat te maken met de vraag hoe ze de ondernemingen moeten selecteren die de voorheen door de overheid geleverde dienst moeten gaan leveren. Eén van de voordelen van veilingen als selectiemethode, zo wordt vaak gedacht, is dat bij veilingen de meest kostenefficiënte ondernemingen uit de bus komen.

Met visie “Toezicht op afstand” blijft goed toezicht ver weg

woensdag, 16 februari 2011

In mijn bijdrage voor EconomieOpinie d.d. 8 december 2010, eindigde ik met het uitspreken van de hoop dat aanpassing van de huidige organisatie van het toezicht op de financiële markten niet lang op zich zou laten wachten. Ik lijk op mijn wenken bediend te worden.

De economische waarde van de Bergermeer gasopslag

vrijdag, 28 januari 2011

Een consortium onder leiding van TAQA Energy heeft het voornemen om €800 miljoen te investeren in het nagenoeg leeg geproduceerde Bergermeer reservoir om een gasopslag te realiseren. Met het Gasopslag Bergermeer project zullen 14 nieuwe aardgasputten aangeboord worden en de al aanwezige zes geschikt gemaakt worden om via deze putten gas te injecteren dan wel te produceren.

Economische waarde van kunst en cultuur

maandag, 24 januari 2011

Kunst en cultuur kosten de overheid 1,7 miljard euro per jaar. Dit komt neer op 100 euro per inwoner. Dat is veel geld en het is dus op zich niet vreemd dat het nieuwe kabinet Rutte voor ruim 200 miljoen wil korten op kunst en cultuur.

Schuiven tussen fiscale partners

donderdag, 20 januari 2011

Onlangs kon men in de krant lezen dat de fiscus ongehuwd samenwonenden “dwingt” tot het huwelijk, het krijgen van een kind, het kopen van een huis of het sluiten van een samenlevingscontract, althans indien betrokkenen van bepaalde fiscale voordelen gebruik willen maken die ook gelden voor gehuwden.

Campagne “Geld lenen kost geld” kan effectiever

maandag, 17 januari 2011

Sinds 1 april 2009 zijn aanbieders van kredieten verplicht om in hun uitingen de volgende waarschuwingszin mee te nemen: “Let op! Geld lenen kost geld”. Volgens een eigen consumentenonderzoek blijkt het voor de AFM dat deze campagne een groot succes is.1 Consumenten zijn zich meer bewust geworden dat geld lenen inderdaad niet gratis is.

RSS