EconomieOpinie.nl   Artikelen


Artikelen

Kabinet met 19% btw wel heel ongezond bezig

De afgelopen weken was de verhoging van het btw tarief bij podiumkunsten belangrijk nieuws. Deze worden met ingang van 1 januari a.s. onder het algemene btw-tarief van 19% gebracht. Onder podiumkunsten vallen de volgende diensten: het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen (bijvoorbeeld opera’s, operettes, dansen, musicals en lezingen) en het optreden door uitvoerende kunstenaars. De (emotionele) reacties waren niet mals.

donderdag, 16 december 2010

Grondstoffen: blijvend hoge prijzen dwingen tot keuzes

Goudkoorts, oorlogen, olieboycots en hongersnoden: grondstoffen hebben in het verleden vaak aanleiding gegeven tot maatschappelijke beroering. Na enkele relatief rustige decennia, is er sinds enkele jaren weer veel te doen om stijgende prijzen van vooral brandstoffen, metalen en landbouwproducten.

dinsdag, 14 december 2010

Nederlands toezicht op financiële markten in een ander licht

Tijd om terug te kijken op een veelbewogen jaar op de financiële markten en vooruitblikken naar wat 2011 ons brengt. En los van een goede gezondheid voor iedereen, mag er wat mij betreft in het nieuwe jaar ook een evaluatie komen van hoe we ons toezicht op de financiële markten hebben georganiseerd. Ontwikkelingen in Nederland en binnen de Europese Unie nopen mijns inziens daartoe.

woensdag, 8 december 2010

Reële groeimogelijkheden en irrationele marktverwachtingen drijven gezamenlijk de overnamegolven

Om overnames aan aandeelhouders te rechtvaardigen, beargumenteren topbestuurders vaak in persconferenties dat de geplande overname nieuwe groeikansen en synergieën creëert. Onderzoek levert echter tegenstrijdig bewijsmateriaal over de drijfveren achter overname-activiteit, waarbij de literatuur ruwweg kan worden geclassificeerd in twee stromingen: de rationele verklaring en de gedragsverklaringen.

donderdag, 2 december 2010

Aandeelhouders Philips opgelet!

In de week voorafgaand aan de door Nederland verloren WK finale voetbal kondigde het elektronicaconcern Philips aan dat de huidige topman Gerard Kleisterlee zal worden opgevolgd door Frans van Houten. Dat een CEO wisseling aanstaande was, zal niemand hebben verbaasd. Kleisterlee staat immers al sinds 2001 aan het roer.

maandag, 22 november 2010

Het gevaar van kredietderivaten

Het wijdverspreide gebruik van kredietderivaten, zoals credit default swaps (CDS), wordt in de pers vaak genoemd als een van de oorzaken van de kredietcrisis. Het afgelopen decennium is de markt voor CDS uitgegroeid tot wel 62.000 miljard dollar.

maandag, 15 november 2010

ZZP’ers: Wat zijn dat eigenlijk?

Ik ken nauwelijks een ander begrip dat in zo’n korte tijd zo in het maatschappelijk leven is ingeburgerd en een eigen inhoud wordt meegegeven dan het begrip zzp’ers. Men kan geen krantenartikel of beleidsrapport over de arbeidsmarkt opslaan of het begrip komt er wel in voor, terwijl het een decennium geleden nog niet uitgevonden leek.

maandag, 25 oktober 2010

De retoriek van gesloten grenzen

Illegale immigratie is een steeds wijder verbreid fenomeen. In 2008 verbleven er in de Verenigde Staten ongeveer 12 miljoen illegale immigranten. In andere ontwikkelde immigratielanden verbleven ook grote aantallen niet-geregistreerde buitenlanders (Fasani (2009), Triandafyllidou (2010)).

donderdag, 14 oktober 2010

Meer amusement op de televisie helpt bij het sombere humeur in de herfst

De Volkskrant van dinsdag 28 september 2010 kopt met “Omroepbaas: bestel op de schop”, en meer precies: “NPO-voorzitter Hagoort wil Hilversum hervormen en minder sport en amusement uitzenden”. Er zullen allerlei redenen zijn om deze wens te hebben, maar het druist wel in tegen de werkelijke redenen waarom mensen nu juist naar sport en amusement kijken, en zeker in de herfst. Een recente studie laat dat zien.

woensdag, 13 oktober 2010

Macrovisie vóór pensioentoezicht

Pensioenfondsen staan onder druk doordat gepensioneerden langer leven, door de lage rente en dreigende ingrepen door DNB. Onze stelling is dat DNB het toezicht beter kan vormgeven in de context van haar eigen economische visie. Dan zijn ingrijpende maatregelen beter te onderbouwen en krijgt het toezicht meer inhoud dan het volgen van regels.

maandag, 4 oktober 2010