EconomieOpinie.nl   Artikelen


Artikelen

Brede bachelor geen panacee voor studieuitval

Traditiegetrouw staan de media bij de start van het academisch jaar uitgebreid stil bij het gebrek aan studievoortgang van de Nederlandse student. Dit jaar werd een oud onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) opgerakeld, waaruit blijkt dat veranderen van studierichting door studenten de maatschappij ongeveer € 6 miljard per jaar kost.

dinsdag, 14 september 2010

Een belasting op risico

Regelmatig duiken voorstellen op om een ‘bankenbelasting’ in te voeren (Duitsland lijkt haar plan ook door te zetten). Op zich lijkt het fair de financiële sector te laten betalen voor een noodpotje, te gebruiken als er opnieuw banken omvallen, en om bankiers aan te sporen minder risico te nemen. Of als compensatie voor de impliciete overheidsgaranties die de banken hebben. Andere doeleinden, zoals de gapende begrotingstekorten dempen, laten we in dit stuk maar voor wat ze zijn.

dinsdag, 14 september 2010

Keizer FIFA

Het overkomt mij eigenlijk nooit dat ik een wijziging in onze fiscale wetgeving mis, maar ik moet erkennen dat het me onlangs toch is overkomen. Ik hoop dat het u beter is vergaan, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.

vrijdag, 13 augustus 2010

Traditionele visie op het hefboomeffect is achterhaald

In boeken die gebruikt worden op middelbare scholen en beroepsopleidingen wordt het hefboomeffect besproken zoals dat werd begrepen in de jaren 50. In 1958 is door Miller en Modigliani aangetoond dat de toen geldende interpretatie niet klopt. Een Nobelprijs en meer dan een halve eeuw later blijken deze nieuwe inzichten nog steeds niet verwerkt te zijn in studiemateriaal dat wij onze leerlingen aanbieden.

donderdag, 8 juli 2010

Technologische vooruitgang en de postbode

Een goede vriend van mij is full-time postbode. Nog even. Samen met al zijn collega’s heeft hij van zijn werkgever TNT te horen gekregen dat het beroep postbode binnen enkele jaren niet meer bestaat. Lang leve de technologische vooruitgang.

donderdag, 8 juli 2010

Emigratieheffing ondernemingen onder vuur

Mede ingegeven door de aanhoudende economische crisis zijn Nederlandse bedrijven meer genegen om bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen. Zo kondigde Unilever deze maand aan de productie van in zakken verpakte soep van Nederland naar Polen te verplaatsen.

donderdag, 17 juni 2010

Hoe gaan Latijns-Amerikaanse landen om met de groeiende aanwezigheid van China en India op de internationale markten?

In de Europese Unie zijn we ons zeer bewust van de groeiende rol van China en India op de internationale markten. Iedereen profiteert van de goedkope producten uit deze landen. Minder bekend is echter de invloed die de snelle economische groei van China en India het afgelopen decennium op andere ontwikkelingslanden heeft gehad.

vrijdag, 11 juni 2010

Griekenland betaalt de prijs voor slechte governance

Bij de Euro hoort één centrale bank (de ECB) en één rente. Sinds 1999 was het ook lange tijd zo dat alle deelnemende landen tegen ongeveer dezelfde rente (uiteraard afhankelijk van de looptijd van de lening) geld konden lenen. Tijdens de recente crisis, echter, zijn er enorme verschillen ontstaan.

maandag, 7 juni 2010

Vreemde ophef rondom emissiehandel

Op 19 mei kopte Trouw op de voorpagina: “Gratis emissierechten goudmijn voor bedrijven”. Verontwaardigd meldt het artikel (op basis van een rapport van CE Delft) dat energiebedrijven verdienen aan de hen (gratis) toebedeelde emissierechten. Daarnaast wordt ‘in veel gevallen’ die marktprijs van emissierechten doorberekend aan de consument. Terwijl bedrijven die gratis kregen. Schande!

vrijdag, 28 mei 2010

Wisselkoers slechte maatstaf voor succes aanpak crisis

In de media wordt regelmatig een verband gelegd tussen de €/$ wisselkoers en de crisisaanpak van de Europese regeringsleiders. De zwakke euro zou een uiting zijn van het heersende gebrek aan vertrouwen in hun economische beleid. Toch moeten we oppassen om de wisselkoers te gebruiken als graadmeter voor het succes van het crisisbeleid.

dinsdag, 25 mei 2010


Witteveen en Kroes zetten kroon op lustrumviering Erasmus School of Economics

Eeuwfeestpenningen voor Johan Witteveen en Neelie Kroes

Afscheid hoogleraar Johan Witteveen

15 mei jl. in Het Financieele Dagblad

Promotie Wouter van den Berg op vrijdag 16 mei 2014

Het gedrag van de salesforce proberen te begrijpen op basis van genetische associatie studies

Promotie Yun Dai op vrijdag 23 mei 2014

Efficiency bij Bedrijfsovernames