Artikelen

De retoriek van gesloten grenzen

donderdag, 14 oktober 2010

Illegale immigratie is een steeds wijder verbreid fenomeen. In 2008 verbleven er in de Verenigde Staten ongeveer 12 miljoen illegale immigranten. In andere ontwikkelde immigratielanden verbleven ook grote aantallen niet-geregistreerde buitenlanders (Fasani (2009), Triandafyllidou (2010)).

Meer amusement op de televisie helpt bij het sombere humeur in de herfst

woensdag, 13 oktober 2010

De Volkskrant van dinsdag 28 september 2010 kopt met “Omroepbaas: bestel op de schop”, en meer precies: “NPO-voorzitter Hagoort wil Hilversum hervormen en minder sport en amusement uitzenden”. Er zullen allerlei redenen zijn om deze wens te hebben, maar het druist wel in tegen de werkelijke redenen waarom mensen nu juist naar sport en amusement kijken, en zeker in de herfst. Een recente studie laat dat zien.

Macrovisie vóór pensioentoezicht

maandag, 4 oktober 2010

Pensioenfondsen staan onder druk doordat gepensioneerden langer leven, door de lage rente en dreigende ingrepen door DNB. Onze stelling is dat DNB het toezicht beter kan vormgeven in de context van haar eigen economische visie. Dan zijn ingrijpende maatregelen beter te onderbouwen en krijgt het toezicht meer inhoud dan het volgen van regels.

Japanse toestanden

donderdag, 30 september 2010

Het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie wil drastisch bezuinigen op de kinderopvang. Werkende ouders gaan honderden tot duizenden euro’s per jaar meer betalen voor de kinderopvang, als dit kabinet zijn zin krijgt, terwijl Nederland kampt met een tekort aan personeel in sectoren waar vooral vrouwen werkzaam zijn.

Nederlandse universiteiten in de eerste divisie

maandag, 27 september 2010

Het hele jaar door verschijnen er lijsten (“rankings”) waarbij universiteiten langs verschillende aspecten en middels verscheidene methoden worden gerangschikt. Onlangs zijn de zogenoemde QS rankings gepubliceerd1, en de EUR blijkt op plaats 99 te staan.

Salarissen topbestuurders aan banden gelegd

dinsdag, 21 september 2010

Voor de meeste topmanagers zijn aandelen en aandelenopties in de onderneming een belangrijke beloningscomponent. Onder gunstige omstandigheden kan de beloning alle redelijke grenzen overstijgen en oplopen tot een bedrag dat door de meeste mensen als exorbitant wordt beschouwd.

Verdisconteren van pensioenverplichtingen: hoe dan wel?

dinsdag, 14 september 2010

De Nederlandse rekenregels voor het waarderen van pensioenverplichtingen gaan uit van de laagst mogelijke risicovrije rente voor looptijden tot 100 jaar in de toekomst. Deze rente ligt momenteel rond 2,5%. Een daling van deze rente met 1%- punt betekent voor het gemiddelde fonds een daling van de dekkingsgraden met circa 10%-punten.

Brede bachelor geen panacee voor studieuitval

dinsdag, 14 september 2010

Traditiegetrouw staan de media bij de start van het academisch jaar uitgebreid stil bij het gebrek aan studievoortgang van de Nederlandse student. Dit jaar werd een oud onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) opgerakeld, waaruit blijkt dat veranderen van studierichting door studenten de maatschappij ongeveer € 6 miljard per jaar kost.

Een belasting op risico

dinsdag, 14 september 2010

Regelmatig duiken voorstellen op om een ‘bankenbelasting’ in te voeren (Duitsland lijkt haar plan ook door te zetten). Op zich lijkt het fair de financiële sector te laten betalen voor een noodpotje, te gebruiken als er opnieuw banken omvallen, en om bankiers aan te sporen minder risico te nemen. Of als compensatie voor de impliciete overheidsgaranties die de banken hebben. Andere doeleinden, zoals de gapende begrotingstekorten dempen, laten we in dit stuk maar voor wat ze zijn.

Keizer FIFA

vrijdag, 13 augustus 2010

Het overkomt mij eigenlijk nooit dat ik een wijziging in onze fiscale wetgeving mis, maar ik moet erkennen dat het me onlangs toch is overkomen. Ik hoop dat het u beter is vergaan, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.

RSS