EconomieOpinie.nl   Artikelen


Artikelen

Hoe gaan Latijns-Amerikaanse landen om met de groeiende aanwezigheid van China en India op de internationale markten?

In de Europese Unie zijn we ons zeer bewust van de groeiende rol van China en India op de internationale markten. Iedereen profiteert van de goedkope producten uit deze landen. Minder bekend is echter de invloed die de snelle economische groei van China en India het afgelopen decennium op andere ontwikkelingslanden heeft gehad.

vrijdag, 11 juni 2010

Griekenland betaalt de prijs voor slechte governance

Bij de Euro hoort één centrale bank (de ECB) en één rente. Sinds 1999 was het ook lange tijd zo dat alle deelnemende landen tegen ongeveer dezelfde rente (uiteraard afhankelijk van de looptijd van de lening) geld konden lenen. Tijdens de recente crisis, echter, zijn er enorme verschillen ontstaan.

maandag, 7 juni 2010

Vreemde ophef rondom emissiehandel

Op 19 mei kopte Trouw op de voorpagina: “Gratis emissierechten goudmijn voor bedrijven”. Verontwaardigd meldt het artikel (op basis van een rapport van CE Delft) dat energiebedrijven verdienen aan de hen (gratis) toebedeelde emissierechten. Daarnaast wordt ‘in veel gevallen’ die marktprijs van emissierechten doorberekend aan de consument. Terwijl bedrijven die gratis kregen. Schande!

vrijdag, 28 mei 2010

Wisselkoers slechte maatstaf voor succes aanpak crisis

In de media wordt regelmatig een verband gelegd tussen de €/$ wisselkoers en de crisisaanpak van de Europese regeringsleiders. De zwakke euro zou een uiting zijn van het heersende gebrek aan vertrouwen in hun economische beleid. Toch moeten we oppassen om de wisselkoers te gebruiken als graadmeter voor het succes van het crisisbeleid.

dinsdag, 25 mei 2010

De euro is een succes, de banken zijn het probleem

Bij al het geweld van de financiële markten en de stevige koersdaling van de euro, zou je bijna vergeten dat de euro een succes is. Een belangrijke reden voor de introductie van de euro was om de landen van de eurozone te laten profiteren van de lage rente die verbonden is aan de status van reservemunt.

vrijdag, 21 mei 2010

De geëmancipeerde parlementariër

Er is, onder fiscalisten, sinds jaar en dag veel kritiek op de kwaliteit van de fiscale wetten en op het proces dat tot deze wetten leidt. Belastingwetten zouden op veel punten gecompliceerd en onduidelijk zijn, innerlijk tegenstrijdig, in strijd met Europese regelgeving van hogere orde, ineffectief en inefficiënt, onuitvoerbaar, ga zo maar door.

vrijdag, 21 mei 2010

De gulden weer terug voor de euro? Beter van niet!

Telkens als het met de economie wat minder gaat klinkt het geluid dat we afscheid moeten nemen van de euro en terug moeten keren naar de gulden. De PVV huldigt dit standpunt, en ook collega’s als Arjo Klamer roepen dit al jaren.

dinsdag, 18 mei 2010

Zullen bedrijven beter functioneren vanwege een seksequotum?

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in het topmanagement en de Raad van Bestuur (RvB) van westerse bedrijven. Maar er waait een wind van verandering door Europa. In 2003 nam het Noorse parlement een wet aan waarin is vastgelegd dat ten minste 40% van de leden van de RvB van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen dient te bestaan.

vrijdag, 7 mei 2010

Vliegwiel-effecten in de luchtvaart

Delen van Europa zijn opgebloeid door de snelle ontwikkeling van regionale luchthavens waar de zogenaamde ‘low-cost carriers’ op vliegen. Sommige luchthavens zijn secundaire luchthavens die profiteren van de relatieve nabijheid van een grote stad, zoals de luchthavens van Charleroi (Brussel Zuid) of Girona (Barcelona Noord).

donderdag, 6 mei 2010

Reële illusie

In wat voor wereld leven we straks? Wie deelneemt in een pensioenregeling, doet er goed aan zich dit af te vragen. De pensioentoezegging die jaarlijks op de officiële brief staat - het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) – is immers in nominale termen. Dat betekent dat er geen rekening is gehouden met inflatie.

donderdag, 6 mei 2010