Artikelen

Risicoperceptie is te meten

donderdag, 16 december 2010

Particuliere beleggers worden bij beleggingsbeslissingen ieder keer geconfronteerd met het afwegen van de rendementskans en het risico die deze beslissing met zich brengt. Al lang geleden is aangetoond dat beleggers teveel vertrouwen hebben in het eigen voorspellend vermogen van de beweeglijkheid van markten; risico's worden hierdoor systematisch onderschat.

Kabinet met 19% btw wel heel ongezond bezig

donderdag, 16 december 2010

De afgelopen weken was de verhoging van het btw tarief bij podiumkunsten belangrijk nieuws. Deze worden met ingang van 1 januari a.s. onder het algemene btw-tarief van 19% gebracht. Onder podiumkunsten vallen de volgende diensten: het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen (bijvoorbeeld opera’s, operettes, dansen, musicals en lezingen) en het optreden door uitvoerende kunstenaars. De (emotionele) reacties waren niet mals.

Grondstoffen: blijvend hoge prijzen dwingen tot keuzes

dinsdag, 14 december 2010

Goudkoorts, oorlogen, olieboycots en hongersnoden: grondstoffen hebben in het verleden vaak aanleiding gegeven tot maatschappelijke beroering. Na enkele relatief rustige decennia, is er sinds enkele jaren weer veel te doen om stijgende prijzen van vooral brandstoffen, metalen en landbouwproducten.

Nederlands toezicht op financiële markten in een ander licht

woensdag, 8 december 2010

Tijd om terug te kijken op een veelbewogen jaar op de financiële markten en vooruitblikken naar wat 2011 ons brengt. En los van een goede gezondheid voor iedereen, mag er wat mij betreft in het nieuwe jaar ook een evaluatie komen van hoe we ons toezicht op de financiële markten hebben georganiseerd. Ontwikkelingen in Nederland en binnen de Europese Unie nopen mijns inziens daartoe.

Reële groeimogelijkheden en irrationele marktverwachtingen drijven gezamenlijk de overnamegolven

donderdag, 2 december 2010

Om overnames aan aandeelhouders te rechtvaardigen, beargumenteren topbestuurders vaak in persconferenties dat de geplande overname nieuwe groeikansen en synergieën creëert. Onderzoek levert echter tegenstrijdig bewijsmateriaal over de drijfveren achter overname-activiteit, waarbij de literatuur ruwweg kan worden geclassificeerd in twee stromingen: de rationele verklaring en de gedragsverklaringen.

Aandeelhouders Philips opgelet!

maandag, 22 november 2010

In de week voorafgaand aan de door Nederland verloren WK finale voetbal kondigde het elektronicaconcern Philips aan dat de huidige topman Gerard Kleisterlee zal worden opgevolgd door Frans van Houten. Dat een CEO wisseling aanstaande was, zal niemand hebben verbaasd. Kleisterlee staat immers al sinds 2001 aan het roer.

Het gevaar van kredietderivaten

maandag, 15 november 2010

Het wijdverspreide gebruik van kredietderivaten, zoals credit default swaps (CDS), wordt in de pers vaak genoemd als een van de oorzaken van de kredietcrisis. Het afgelopen decennium is de markt voor CDS uitgegroeid tot wel 62.000 miljard dollar.

ZZP’ers: Wat zijn dat eigenlijk?

maandag, 25 oktober 2010

Ik ken nauwelijks een ander begrip dat in zo’n korte tijd zo in het maatschappelijk leven is ingeburgerd en een eigen inhoud wordt meegegeven dan het begrip zzp’ers. Men kan geen krantenartikel of beleidsrapport over de arbeidsmarkt opslaan of het begrip komt er wel in voor, terwijl het een decennium geleden nog niet uitgevonden leek.

De retoriek van gesloten grenzen

donderdag, 14 oktober 2010

Illegale immigratie is een steeds wijder verbreid fenomeen. In 2008 verbleven er in de Verenigde Staten ongeveer 12 miljoen illegale immigranten. In andere ontwikkelde immigratielanden verbleven ook grote aantallen niet-geregistreerde buitenlanders (Fasani (2009), Triandafyllidou (2010)).

Meer amusement op de televisie helpt bij het sombere humeur in de herfst

woensdag, 13 oktober 2010

De Volkskrant van dinsdag 28 september 2010 kopt met “Omroepbaas: bestel op de schop”, en meer precies: “NPO-voorzitter Hagoort wil Hilversum hervormen en minder sport en amusement uitzenden”. Er zullen allerlei redenen zijn om deze wens te hebben, maar het druist wel in tegen de werkelijke redenen waarom mensen nu juist naar sport en amusement kijken, en zeker in de herfst. Een recente studie laat dat zien.

RSS