Artikelen

PVV-advies bevat voorspelbare Britse kijk op de euro

vrijdag, 9 maart 2012

In opdracht van de PVV heeft Lombard Street Research een onderzoek gedaan naar Nederland en de euro. Het rapport herhaalt bekende macro-economische inzichten over de potentiële instabiliteit van een muntunie. Volgens de Rotterdamse econoom Ivo Arnold is de casus voor een terugkeer naar de gulden echter zwak onderbouwd door een selectief gebruik en misleidende interpretatie van economische gegevens.

Wel of geen ontwikkelingssamenwerking

dinsdag, 6 maart 2012

Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders hebben zich met hun secondanten teruggetrokken in het Catshuis om te onderhandelen over extra bezuinigingen. Het lijkt er op dat ontwikkelingssamenwerking hierbij in eerste instantie een cruciale rol speelt.

Renteaftrek beperken om huizenmarkt leven in te blazen

dinsdag, 6 maart 2012

De huizenmarkt wordt door de beperking van de renteaftrek geen nieuw leven ingeblazen. Integendeel. Het zal de markt frustreren en leiden tot minder transacties.

Nederland: Fiscaal vestigingsklimaat vs. belastingparadijs

woensdag, 15 februari 2012

Nederland acht een gunstig vestigingsklimaat van groot belang. Logisch, een aantrekkelijk vestigingsklimaat stimuleert economische bedrijvigheid. Het fiscale vestigingsklimaat vormt daar een onderdeel van. Het aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat kan doorschieten naar een belastingparadijs. Keer op keer wordt in rapporten van organisaties en de media Nederland als belastingparadijs aangehaald.

De bal ligt nu bij de student

vrijdag, 27 januari 2012

Is het normaal wanneer een leerling op de middelbare school overgaat zonder het voorgaande jaar te hebben afgerond? Neen, natuurlijk niet. Ouders zouden raar opkijken wanneer hun kind zou doorstromen zonder een aantal essentiële vakken te hebben gehaald. Ouders zouden het ook niet accepteren als hun kind langer dan acht jaar over een zesjarige vwo opleiding zou doen.

Belastingmaatregel tegen grondslaguitholling door bedrijven nu al mislukt

maandag, 23 januari 2012

In de afgelopen jaren is via de media naar buiten gekomen dat Nederlandse concerns, zoals Hema, Van Gansewinkel, Ziggo en recentelijk Catalpa, na een overname door buitenlandse investeerders nauwelijks nog Nederlandse vennootschapsbelasting betalen. Daardoor is maatschappelijk en politiek terecht veel consternatie ontstaan. De staatssecretaris van Financiën Weekers heeft de handschoen opgepakt en per 1 januari jl. is nieuwe wetgeving die bovenstaande praktijk een halt zou moeten toeroepen in werking getreden.

Openheid bij lobbyen en de beperkingen van transparantie

dinsdag, 10 januari 2012

Op 20 maart 2009 kwam de Amerikaanse president Obama met een presidentieel decreet over het verantwoord besteden van geld uit fondsen opgericht in het kader van de Recovery Act, een wet die is bedoeld om de economie na de crisis een duwtje in de rug te geven.

Gelukkig Nieuwjaar

maandag, 2 januari 2012

Er is de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geluk, niet alleen door psychologen en sociologen, maar ook door economen. Ik zal proberen een overzichtje te geven van de wetenschappelijke stand van zaken van geluk.

Maatschappelijk rendement van duurzame beleggingen gemeten

donderdag, 22 december 2011

Alle investeringen leiden tot sociale, economische en milieu effecten. Hoewel traditioneel de focus van investeerders is gericht op het meten van financiële effecten in de vorm van rendementen, is er groeiende aandacht voor de maatschappelijke effecten van investeringen.

Horizontaal Toezicht

maandag, 19 december 2011

Als u denkt dat u iets gaat lezen over hoe u lekker in de zon kunt liggen en ook tegelijk nog uw kinderen bij het zwembad in de gaten kan houden, dan moet ik u teleurstellen. Maar misschien toch wel fijn als u in deze tijd van het jaar even die gedachte hebt gehad.

RSS