Artikelen

Nederland: Fiscaal vestigingsklimaat vs. belastingparadijs

woensdag, 15 februari 2012

Nederland acht een gunstig vestigingsklimaat van groot belang. Logisch, een aantrekkelijk vestigingsklimaat stimuleert economische bedrijvigheid. Het fiscale vestigingsklimaat vormt daar een onderdeel van. Het aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat kan doorschieten naar een belastingparadijs. Keer op keer wordt in rapporten van organisaties en de media Nederland als belastingparadijs aangehaald.

De bal ligt nu bij de student

vrijdag, 27 januari 2012

Is het normaal wanneer een leerling op de middelbare school overgaat zonder het voorgaande jaar te hebben afgerond? Neen, natuurlijk niet. Ouders zouden raar opkijken wanneer hun kind zou doorstromen zonder een aantal essentiële vakken te hebben gehaald. Ouders zouden het ook niet accepteren als hun kind langer dan acht jaar over een zesjarige vwo opleiding zou doen.

Belastingmaatregel tegen grondslaguitholling door bedrijven nu al mislukt

maandag, 23 januari 2012

In de afgelopen jaren is via de media naar buiten gekomen dat Nederlandse concerns, zoals Hema, Van Gansewinkel, Ziggo en recentelijk Catalpa, na een overname door buitenlandse investeerders nauwelijks nog Nederlandse vennootschapsbelasting betalen. Daardoor is maatschappelijk en politiek terecht veel consternatie ontstaan. De staatssecretaris van Financiën Weekers heeft de handschoen opgepakt en per 1 januari jl. is nieuwe wetgeving die bovenstaande praktijk een halt zou moeten toeroepen in werking getreden.

Openheid bij lobbyen en de beperkingen van transparantie

dinsdag, 10 januari 2012

Op 20 maart 2009 kwam de Amerikaanse president Obama met een presidentieel decreet over het verantwoord besteden van geld uit fondsen opgericht in het kader van de Recovery Act, een wet die is bedoeld om de economie na de crisis een duwtje in de rug te geven.

Gelukkig Nieuwjaar

maandag, 2 januari 2012

Er is de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geluk, niet alleen door psychologen en sociologen, maar ook door economen. Ik zal proberen een overzichtje te geven van de wetenschappelijke stand van zaken van geluk.

Maatschappelijk rendement van duurzame beleggingen gemeten

donderdag, 22 december 2011

Alle investeringen leiden tot sociale, economische en milieu effecten. Hoewel traditioneel de focus van investeerders is gericht op het meten van financiële effecten in de vorm van rendementen, is er groeiende aandacht voor de maatschappelijke effecten van investeringen.

Horizontaal Toezicht

maandag, 19 december 2011

Als u denkt dat u iets gaat lezen over hoe u lekker in de zon kunt liggen en ook tegelijk nog uw kinderen bij het zwembad in de gaten kan houden, dan moet ik u teleurstellen. Maar misschien toch wel fijn als u in deze tijd van het jaar even die gedachte hebt gehad.

Leren van nieuwe werknemers, voor een habbekrats

dinsdag, 6 december 2011

In september 2010 spande Hewlett Packard een rechtszaak aan tegen zijn voormalig CEO Mark Hurd omdat het concern hem ervan verdacht bedrijfsgeheimen bekend te maken aan zijn nieuwe werkgever, Hewlett Packards concurrent Oracle. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan lopen er talloze vergelijkbare, minder geruchtmakende rechtszaken.

De verspreiding van burgeroorlog

vrijdag, 2 december 2011

Met de publicatie van het Wereldontwikkelingsrapport 2011 (1), dat volledig in het teken staat van de rol van conflicten in het ontwikkelingsproces, stelt de Wereldbank conflicten centraal in het ontwikkelingsdebat.

The big short van Wilders

woensdag, 30 november 2011

Wilders is niet de belangrijkste reden dat de Eurozone in de problemen zit, of zelfs uit elkaar kan klappen. Ook niet de andere populistische partijen die overal in Europa oprukken. Hoewel ik het zeer oneens ben met hun destructieve anti-Europa koers, ligt de werkelijke oorzaak van de eurocrisis bij de middenpartijen.

RSS