EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Wanneer maakten klassieke componisten hun beste werk?

woensdag, 18 mei 2016

Door: Philip Hans Franses

De relatie tussen leeftijd en de piek in creativiteit van een kunstenaar is onderwerp van veel onderzoek. Wanneer van 189 schilders wordt bepaald wanneer ze hun beste werk maakten, dan blijkt de piekleeftijd zo rond 42 jaar te liggen. En wanneer die piekleeftijd wordt berekend als fractie van een totaal mensenleven, gegeven dat de schilders overleden zijn, dan is die fractie 0.62. Dit onderzoek is verschenen in 2013 in Creativity Research Journal.

Monetaire paniek

dinsdag, 5 april 2016

Door: Bas Jacobs

Het koor van criticasters van de ECB en haar president, Mario Draghi, zwelt aan na het laatste ECB besluit tot verruiming van het opkoopprogramma, verdere renteverlaging en een nieuwe ronde lange-termijnfinanciering voor banken.

Verplichtstelling van niet-financiële verslaggeving: Een misstap of een stap vooruit?

dinsdag, 5 april 2016

Door: Karen Maas en Marjelle Vermeulen

In 2014 nam Nederland de EU richtlijn voor niet-financiële verslaggeving aan. Deze EU richtlijn verplicht organisaties met meer dan 500 werknemers om verslag te doen over hun niet-financiële prestaties. 

Vizier op lokale heffingen

donderdag, 14 januari 2016

Door: Peter Kavelaars

Het Belastingplan 2016 is, met schijnbaar grote moeite, door het parlement aanvaard. Schijnbaar, omdat het voor ‘insiders’ wel duidelijk was dat het de eindstreep zou halen. 

RSS