EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Prikkels om te innoveren

woensdag, 24 september 2014

In veel economieën is een stadium bereikt waarin kennis en innovatie de belangrijkste bepalende factoren zijn voor concurrentiekracht en economische groei. Economen hebben een aanzienlijke hoeveelheid bewijs verzameld waaruit blijkt dat financiële prikkels werknemers met succes stimuleren om harder te werken bij het verrichten van eenvoudige en routinematige opdrachten.

Code voor economen? Lees More en Augustinus

dinsdag, 9 september 2014

Alweer enkele weken geleden betoogde econoom Eric van Damme dat economen zich bescheidener dienen op te stellen omdat zij de wijsheid niet in pacht hebben. Vaak is onduidelijk waarop hun inzichten precies gebaseerd zijn als zij iets in de media melden. Hier moet helderheid over komen.

Voorspellingen van het Centraal Planbureau kunnen nog beter

dinsdag, 9 september 2014

Het Centraal Planbureau (CPB) is de hofleverancier van voorspellingen voor belangrijke macro-economische variabelen zoals BBP, inflatie, loonontwikkeling en export en import. Deze voorspellingen worden gebruikt bij het vaststellen van de beleidsplannen van het kabinet.

Het WK voorspellen met de spelcomputer

donderdag, 12 juni 2014

Voor de 4e keer op rij heeft Nederland zich weten te kwalificeren voor een belangrijk eindtoernooi. Dat betekent dat voor de 4e keer op rij menig Nederlander zich met alle daarbij behorende voorpret verdiept in het invullen van poules.

RSS