EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Tijd voor een Grieks referendum over de euro

dinsdag, 16 juni 2015

Een deal met Griekenland had er als volgt uit kunnen zien. De Europese partners rollen de miljardenleningen door tegen zachte voorwaarden en dringen minder aan op bezuinigingen die de arme onderlaag van de Griekse samenleving treffen.

Kan Europese regelgeving een bijdrage leveren aan het tegengaan van de uitholling van de belastinggrondslag in Europa?

maandag, 23 februari 2015

Het afgelopen jaar is in de politiek en in de EU rumoer ontstaan over het feit dat (grote) multinationals hun belastingdruk verlagen door gebruik te maken van belastingverdragen, rulings en brievenbusmaatschappijen. Hierbij vindt er zogenoemde uitholling van de belastinggrondslag (het winstbedrag waar uiteindelijk vennootschapsbelasting over moet worden betaald) plaats, waardoor de totale af te dragen vennootschapsbelasting wordt gedrukt. Vooral de rulings hebben de afgelopen periode op extra belangstelling van de Europese Commissie kunnen rekenen.

Maxi en XXL verpakkingen: veroorzakers van overgewicht

woensdag, 7 januari 2015

Porties en verpakkingsgroottes zijn de laatste jaren flink toegenomen. Hoewel deze toename zonder twijfel het sterkst is in de Verenigde Staten, zien we ook in Nederland een trend richting grotere porties en verpakkingen. Bijvoorbeeld, in 1987 bevatte een familiezak Lays chips 175 gram, nu zijn er familiezakken beschikbaar van maar liefst 300 gram1.

De levenscyclus van sociale media

vrijdag, 24 oktober 2014

Herinnert u zich Hyves nog? Een aantal jaren geleden was dat het ideale sociale medium, en velen gebruikten het om met elkaar in contact te komen en foto's en verhalen uit te wisselen. Op dit moment, eind 2014, is Hyves echter al weer bijna vergeten. Vele andere nieuwe sociale media hebben een platform gekregen, en nu is het Facebook en Twitter dat ons bezighoudt.

RSS