EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

De levenscyclus van sociale media

vrijdag, 24 oktober 2014

Herinnert u zich Hyves nog? Een aantal jaren geleden was dat het ideale sociale medium, en velen gebruikten het om met elkaar in contact te komen en foto's en verhalen uit te wisselen. Op dit moment, eind 2014, is Hyves echter al weer bijna vergeten. Vele andere nieuwe sociale media hebben een platform gekregen, en nu is het Facebook en Twitter dat ons bezighoudt.

Training levensvaardigheden biedt smeerolie voor de participatiemaatschappij

dinsdag, 7 oktober 2014

Tijdens de algemene beschouwingen zette de regering in op het bieden van kansen aan iedereen, terwijl de oppositie wees op de ouderen en andere kwetsbaren voor wie dit geen soelaas zou bieden. Het bezwaar van de oppositie kan verkleind worden als onderwijs en geestelijke gezondheidszorg meer investeren in het vergroten van levenskunst.

Prikkels om te innoveren

woensdag, 24 september 2014

In veel economieën is een stadium bereikt waarin kennis en innovatie de belangrijkste bepalende factoren zijn voor concurrentiekracht en economische groei. Economen hebben een aanzienlijke hoeveelheid bewijs verzameld waaruit blijkt dat financiële prikkels werknemers met succes stimuleren om harder te werken bij het verrichten van eenvoudige en routinematige opdrachten.

Code voor economen? Lees More en Augustinus

dinsdag, 9 september 2014

Alweer enkele weken geleden betoogde econoom Eric van Damme dat economen zich bescheidener dienen op te stellen omdat zij de wijsheid niet in pacht hebben. Vaak is onduidelijk waarop hun inzichten precies gebaseerd zijn als zij iets in de media melden. Hier moet helderheid over komen.

RSS