EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Faalangst: universeel slechte eigenschap of sleutel tot succes?

woensdag, 14 oktober 2015

Door: Dana Sisak

Faalangst speelt velen van ons wel eens parten, bijvoorbeeld bij een examen of tijdens een belangrijke presentatie. Bij ondernemers is dat niet anders: ondernemerskeuzes worden soms beheerst door faalangst. Veel ondernemers zien deze faalangst als iets wat moet worden overwonnen. Premier Rutte roept bijvoorbeeld in zijn Koning Willem I Lezing op 1 oktober 2015 Nederlandse ondernemers op minder bang te zijn en een voorbeeld te nemen aan hun Amerikaanse tegenhangers.[1]

Hoe overbodig is de lastenverlichting?

maandag, 21 september 2015

Door: Ivo Arnold

De lastenverlichting van € 5 miljard die het kabinet voor 2016 in petto heeft oogst hoon van vele economen. Met enige reden. Nadat eerder midden in de crisis de economie werd belast met lastenverzwaringen en bezuinigingen, wordt nu een stimulans gegeven terwijl de economie toch al weer aantrekt. Procyclisch begrotingsbeleid noemen we dat. Het versterkt de schommelingen in de economie, daar waar je van de overheid juist een stabiliserende rol zou mogen verwachten. Zo blijkt maar weer eens dat voor politici vooral de verkiezingscyclus telt. 

Belastingstelsel als beleidsinstrument voor verduurzaming

woensdag, 15 juli 2015

Door: Karen Maas, Jacqueline Scheidsbach en Marjelle Vermeulen

De discussie over de hervorming van het belastingstelsel laaide al enkele jaren geleden op, gevoed door maatschappelijke veranderingen, politieke wensen en budgettaire noodzaak. Het kabinet zou de toekomstige hervorming van het belastingstelsel kunnen gebruiken om het belastingstelsel minder complex te maken én om werkgelegenheid en economische groei te stimuleren. Het is echter minstens zo belangrijk dat de voorgenomen belastinghervorming rekening houdt met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en hier op in speelt.

Tijd voor een Grieks referendum over de euro

dinsdag, 16 juni 2015

Door: Ivo Arnold

Een deal met Griekenland had er als volgt uit kunnen zien. De Europese partners rollen de miljardenleningen door tegen zachte voorwaarden en dringen minder aan op bezuinigingen die de arme onderlaag van de Griekse samenleving treffen.

RSS