EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Smart Urban Regions: De metropolitane en mainport economie in tandem voor transitie

maandag, 30 november 2015

Door: Frank van Oort

In verschillende snelheden komen momenteel veranderingen op de Rotterdamse economie af met potentieel grote economische en maatschappelijke gevolgen – een typisch kenmerk van transities. Aan de hand van aansprekende auteurs als Jeremy Rifkin en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb lijken er kansen te zijn voor gecombineerde stedelijke en haven economieën om zich duurzaam en innovatief te ontwikkelen middels nieuwe technologieën die lokaal of mondiaal het economische speelveld kunnen veranderen. 

Macro-economisch beleidsdefaitisme

maandag, 23 november 2015

Door: Bas Jacobs

CPB raamde op Prinsjesdag dat dit jaar het bbp met twee procent zou groeien en in 2016 naar verwachting met 2,4 procent. De groei in 2016 krijgt een zetje door de lastenverlichting van vijf miljard euro. Nederland keert in 2015, na zeven magere jaren, terug op het inkomen van 2008 en bereikt weer een trendgroei van ongeveer twee procent per jaar. Toch is de macro-economische situatie nog altijd zorgwekkend

Faalangst: universeel slechte eigenschap of sleutel tot succes?

woensdag, 14 oktober 2015

Door: Dana Sisak

Faalangst speelt velen van ons wel eens parten, bijvoorbeeld bij een examen of tijdens een belangrijke presentatie. Bij ondernemers is dat niet anders: ondernemerskeuzes worden soms beheerst door faalangst. Veel ondernemers zien deze faalangst als iets wat moet worden overwonnen. Premier Rutte roept bijvoorbeeld in zijn Koning Willem I Lezing op 1 oktober 2015 Nederlandse ondernemers op minder bang te zijn en een voorbeeld te nemen aan hun Amerikaanse tegenhangers.[1]

Hoe overbodig is de lastenverlichting?

maandag, 21 september 2015

Door: Ivo Arnold

De lastenverlichting van € 5 miljard die het kabinet voor 2016 in petto heeft oogst hoon van vele economen. Met enige reden. Nadat eerder midden in de crisis de economie werd belast met lastenverzwaringen en bezuinigingen, wordt nu een stimulans gegeven terwijl de economie toch al weer aantrekt. Procyclisch begrotingsbeleid noemen we dat. Het versterkt de schommelingen in de economie, daar waar je van de overheid juist een stabiliserende rol zou mogen verwachten. Zo blijkt maar weer eens dat voor politici vooral de verkiezingscyclus telt. 

RSS