EconomieOpinie.nl

"Een mening heeft iedereen wel, maar een gefundeerde mening is schaars. In Rotterdam weten we hoe de economie werkt, en daar schrijven we over, in duidelijke taal!"

Philip Hans Franses, decaan Erasmus School of Economics

EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Pensioenrust in crisistijd

Het Nederlandse pensioendossier dreigt op een klassieke Griekse tragedie uit te lopen: de inspanningen om het stelsel te behouden zijn de belangrijkste oorzaak van de uiteindelijke ondergang. Want wat is er de afgelopen jaren veel gerekend, gepraat, geruzied over waar het allemaal naartoe moet!

donderdag, 13 september 2012

Euro overleeft niet bij de meeste Nederlandse politieke partijen

Slechts drie partijen hebben een verkiezingsprogramma dat consistent is met het voortbestaan van de eurozone: D66, GroenLinks en de PvdA. Als het CDA een groot noodfonds zou bepleiten, kwalificeert het zich ook daarvoor. VVD, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en PvdD hebben politieke standpunten die onverenigbaar zijn met het overleven van de euro. 

dinsdag, 11 september 2012

ECB moet de rol van toezichthouder niet zomaar accepteren

Nu de ECB een belangrijke rol lijkt te krijgen in het bankentoezicht, is het van belang het potentiële belangenconflict tussen haar monetaire en toezichthoudende rol te minimaliseren. Dit belangenconflict speelt momenteel op bij de behandeling van staatsschuld in het toezicht. Alvorens de verantwoordelijkheid voor het toezicht op zich te nemen, moet de ECB eisen dat de bankenregels het risicoprofiel van de staatsschuld van eurolanden beter reflecteren.

donderdag, 6 september 2012

Maatwerk in de zorg niet altijd duurder dan standaardzorg

De groeiende mondigheid van de consument en de verdergaande individualisering in de maatschappij leiden ertoe dat patiënten steeds hogere eisen stellen aan de flexibiliteit van de gezondheidszorg. Er wordt binnen de zorg dan ook meer en meer gezocht naar behandelingen en zorgtrajecten die gericht zijn op het individu in plaats van op de standaard “gemiddelde” patiënt. 

woensdag, 5 september 2012