EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Bredere toepassing tijdelijk verlaagd btw-tarief wenselijk

donderdag, 2 mei 2013

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen is vanaf 1 maart 2013 tijdelijk (voor 12 maanden) verlaagd naar 6 procent. Op zich een interessante maatregel, maar waarom wordt deze verlaging ook niet toegepast bij de ombouw van kantoren naar woningen? Of bij herbouw van een gesloopt gebouw dat als woning gebruikt gaat worden? Deze maatregelen zouden bijdragen aan het op gang brengen van de stagnerende woningmarkt.

Staat loopt miljarden mis

dinsdag, 9 april 2013

Eind maart 2013 bracht Abvakabo FNV naar buiten dat de Nederlandse Staat miljarden misloopt. In het rapport ‘Miljarden voor het oprapen (deel 2). Belastingambtenaren over de aanpak van slokposten, spookburgers en windhappers’ zijn de uitkomsten van het onderzoek opgenomen dat in de periode eind 2012 tot en met begin 2013 plaatsvond onder medewerkers van de Belastingdienst.

Competitieve voordelen behalen met nieuwsinformatie op de beurs

donderdag, 28 maart 2013

Communicatie heeft altijd al een cruciale rol gespeeld in financiële markten. Ruim drie eeuwen geleden was het paard op dit vlak de spil van financiële markten. Door technologische ontwikkelingen aan het begin van de twintigste eeuw kwam hier drastisch verandering in en werd de telefoon het voornaamste communicatiemiddel.

NWO geld rendeert goed op de universiteit

donderdag, 21 maart 2013

In een Economie Opinie artikel van 17 juli 2009 probeerde ik de vraag te beantwoorden of het geld van het NWO goed werd besteed. Ik analyseerde data uit het jaarverslag van het NWO van 2008. Het artikel had twee conclusies.

RSS