EconomieOpinie.nl

"Een mening heeft iedereen wel, maar een gefundeerde mening is schaars. In Rotterdam weten we hoe de economie werkt, en daar schrijven we over, in duidelijke taal!"

Philip Hans Franses, decaan Erasmus School of Economics

EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Waarom moet je als Rotterdammer trots zijn op Maasvlakte 2?

Op woensdag 11 juli 2012 is het laatste stukje dijk gedicht in de zeewering van de Maasvlakte 2 (MV2). Daarmee is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven bereikt. Elke Rotterdammer zou daar trots op moeten zijn.

woensdag, 11 juli 2012

Getallen verzinnen is niet eenvoudig

Het is een bekend gegeven dat de mens niet in staat zou zijn om een reeks van willekeurige getallen te geven. Ga zelf maar na. Noem een getal als 1 tot en met 9, en blijf dat zo’n honderd keer doen. Je zult dan al snel zien dat er een patroon ontstaat, bijvoorbeeld dat je na een 4 altijd een 6 gaat zeggen.

maandag, 2 juli 2012

Benut expirerende kapitaalverzekeringen

Op 25 mei 2012 hebben de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken de brief ‘visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek’ aan de voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd [1].

maandag, 25 juni 2012

Renteverevening als haalbaar alternatief voor eurobonds

Politici spelen steeds meer met het idee van eurobonds, maar is het wel een goed idee om midden in een crisis met scherpe politieke tegenstellingen dit instrument in te voeren? De Rotterdamse econoom Arnold denkt dat eurobonds nu een brug te ver zijn en komt met een haalbaar alternatief: verevening van de rentelasten binnen de eurozone. Een voordeel is dat de verevening kan worden stopgezet als landen hun beloftes niet nakomen.

maandag, 25 juni 2012


Peter Wakker over oververzekeren

8 februari jl. in het NRC Handelsblad

Promotie Ivan Lyubimov op 7 maart 2014

Essays over Politieke Economie en Economische Ontwikkeling

Verlaag minimumloon en geef mensen met laag inkomen lastenverlichting

Promotie Aart Gerritsen op vrijdag 21 februari 2014