EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Schoolvak Management & Organisatie op de schop

maandag, 3 december 2012

Het schoolvak Management & Organisatie (M&O) ligt al geruime tijd onder vuur. De inhoud van het examenprogramma is hier en daar gedateerd (zie Van Rijswijk, et al. 2010). Ook zou het vak niet ‘algemeen vormend’ genoeg zijn. Van verschillende kanten is dan ook voorgesteld het programma van het vak M&O - analoog aan hetgeen de commissie Teulings heeft gedaan voor het vak algemene economie - tegen het licht te houden en daar waar nodig is grondig te herzien.

Is Flintwave de nieuwe Marktplaats van de wetenschap? Welcome to Crowdfunding!

woensdag, 21 november 2012

Onze economie is voortdurend aan verandering onderhevig: nieuwe technologieën als internet en nieuw ondernemerschap van mensen die vaak niet uit de gevestigde rijen voortkomen, dragen hieraan bij. Veel veranderingen in de economie worden in gang gezet door ondernemers die een probleem in de markt opmerken en daar een oplossing voor zoeken. Een van die steeds vaker voorkomende problemen is hoe toegang te krijgen tot markten. Hoe vinden aanbieders en vragers elkaar?

Fiscaal tobben met de woningmarkt

woensdag, 14 november 2012

De discussie over de fiscale behandeling van de eigen woning loopt inmiddels zo’n vijf jaar en eigenlijk is iedereen er wel van overtuigd dat een forse  ingreep inde fiscale behandeling van de eigen woning noodzakelijk is wil de woningmarkt weer in beweging komen. De markt speelt daar stellig al op in, in de vorm van een prijsdaling van woningen die zich sinds 2008 voordoet en waarbij de gemiddelde woningprijs is gedaald van circa € 250 000 tot circa € 215 000 op dit moment.

Nederland verdient belastingverlaging, toch?

woensdag, 7 november 2012

Bij het aantreden van Rutte-I kon men niet nalaten om bij voortduring te roepen dat er maar liefst 18 miljard euro werd bezuinigd. In werkelijkheid was dat maar 9 miljard. De regering verzwaarde de lasten met 6 miljard en smokkelde 3 miljard euro van Balkenende-IV in de begroting. Zie ook dit stuk hierover. Nu gebeurt iets vergelijkbaars. Het is niet zo erg als in Rutte-I, maar toch.

RSS