EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Competitieve voordelen behalen met nieuwsinformatie op de beurs

donderdag, 28 maart 2013

Communicatie heeft altijd al een cruciale rol gespeeld in financiële markten. Ruim drie eeuwen geleden was het paard op dit vlak de spil van financiële markten. Door technologische ontwikkelingen aan het begin van de twintigste eeuw kwam hier drastisch verandering in en werd de telefoon het voornaamste communicatiemiddel.

NWO geld rendeert goed op de universiteit

donderdag, 21 maart 2013

In een Economie Opinie artikel van 17 juli 2009 probeerde ik de vraag te beantwoorden of het geld van het NWO goed werd besteed. Ik analyseerde data uit het jaarverslag van het NWO van 2008. Het artikel had twee conclusies.

Koffie met of zonder heffing?

dinsdag, 19 februari 2013

De afgelopen maanden is  er in de politiek en in de maatschappij het nodige rumoer ontstaan over het feit dat (grote) multinationals hun belastingdruk verlagen onder andere door  gebruik te maken van belastingverdragen en brievenbusmaatschappijen.

Geen leenangst met een zuiver sociaal leenstelsel

maandag, 18 februari 2013

Het hoger onderwijs blijft het best toegankelijk met een leenstelsel waarbij afgestudeerden hun schulden terugbetalen naar rato van inkomen.

RSS