EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Gedragseconomie en het vriendelijk terugdringen van autogebruik

vrijdag, 14 juni 2013

Hoe kan autogebruik worden teruggebracht zonder het invoeren van rekeningrijden, verhogen van brandstofaccijns, of heffen van parkeergelden door werkgevers? Ik heb een extreem eenvoudig idee, dat verwaarloosbare implementatiekosten heeft en auto­mobilisten geen belastingen oplegt of hun keuzevrijheid anderszins beperkt.

Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds kleiner

maandag, 3 juni 2013

Niet alleen neemt de inkomensongelijkheid in de wereld af, maar door dalende prijzen hebben ook steeds meer mensen toegang tot consumptiegoederen.

 

De crisisheffing is een goed voorbeeld van slechte wetgeving

maandag, 6 mei 2013

Als uitvloeisel van het Begrotingsakkoord 2013 wordt een crisisheffing van werkgevers geheven. Deze als eenmalige maatregel aangekondigde heffing bedraagt 16% van het loon van werknemers, althans voor zover dit loon in 2012 hoger is dan € 150.000. Werkgevers moesten deze heffing uiterlijk voor eind april 2013 betalen. De geraamde opbrengst is € 500 mln. De regeling is op een aantal punten ondeugdelijk.

Bredere toepassing tijdelijk verlaagd btw-tarief wenselijk

donderdag, 2 mei 2013

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen is vanaf 1 maart 2013 tijdelijk (voor 12 maanden) verlaagd naar 6 procent. Op zich een interessante maatregel, maar waarom wordt deze verlaging ook niet toegepast bij de ombouw van kantoren naar woningen? Of bij herbouw van een gesloopt gebouw dat als woning gebruikt gaat worden? Deze maatregelen zouden bijdragen aan het op gang brengen van de stagnerende woningmarkt.

RSS