EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Belast financiële instellingen en niet de financiële transacties!

woensdag, 23 januari 2013

Sinds het uitbreken van de financiële crisis willen overheden financiële instellingen zwaarder gaan belasten. Zo heeft de Europese Commissie (EC) op 28 september 2011 een rapport uitgebracht waarin een Europese Financial Transaction Tax (FTT) wordt voorgesteld.

Fraude en fraudebestrijding in de wetenschap

dinsdag, 22 januari 2013

Stel eens dat een onderzoeker de data verzint waarop hij zijn analyses uitvoert en dat hij vervolgens de resultaten als ‘waarheidsgetrouw’ naar buiten brengt. Geen discussie over de vraag of dit fraude is. Het is echter een extreem geval. Er zijn talrijke voorbeelden te geven van dataverzameling en –bewerking die wel discussie oproepen. Dit draagt ertoe bij dat fraudebestrijding in de wetenschap minder eenvoudig is dan op het eerste gezicht lijkt.

Slow Steaming in de containerlijnvaart kost meer dan het oplevert

dinsdag, 18 december 2012

De sector van het maritieme containertransport, transport dat uitgevoerd wordt door container rederijen, kenmerkt zich door een sterke kostenfocus. Containerrederijen kunnen zich in het maritieme transport van containers nauwelijks differentiëren ten opzichte van de concurrerende rederijen. De kostenfocus komt vooral tot uiting via het constant streven naar schaalvoordelen, die behaald worden door de inzet van steeds grotere containerschepen.

Schoolvak Management & Organisatie op de schop

maandag, 3 december 2012

Het schoolvak Management & Organisatie (M&O) ligt al geruime tijd onder vuur. De inhoud van het examenprogramma is hier en daar gedateerd (zie Van Rijswijk, et al. 2010). Ook zou het vak niet ‘algemeen vormend’ genoeg zijn. Van verschillende kanten is dan ook voorgesteld het programma van het vak M&O - analoog aan hetgeen de commissie Teulings heeft gedaan voor het vak algemene economie - tegen het licht te houden en daar waar nodig is grondig te herzien.

RSS