EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Relationship banking: Doe iets goeds voor de klant

vrijdag, 1 februari 2013

Banken zijn op dit moment bezig met het plannen en ontwikkelen van een nieuw instrument genaamd 'relationship banking'. Dit is een geleende term uit het veld van customer relationship management (CRM), dat al een aantal jaren in trek is in verschillende takken van de dienstverlening en tegenwoordig ook bij energieleveranciers, verzekeringsmaatschappijen en de overheid.

Belast financiële instellingen en niet de financiële transacties!

woensdag, 23 januari 2013

Sinds het uitbreken van de financiële crisis willen overheden financiële instellingen zwaarder gaan belasten. Zo heeft de Europese Commissie (EC) op 28 september 2011 een rapport uitgebracht waarin een Europese Financial Transaction Tax (FTT) wordt voorgesteld.

Fraude en fraudebestrijding in de wetenschap

dinsdag, 22 januari 2013

Stel eens dat een onderzoeker de data verzint waarop hij zijn analyses uitvoert en dat hij vervolgens de resultaten als ‘waarheidsgetrouw’ naar buiten brengt. Geen discussie over de vraag of dit fraude is. Het is echter een extreem geval. Er zijn talrijke voorbeelden te geven van dataverzameling en –bewerking die wel discussie oproepen. Dit draagt ertoe bij dat fraudebestrijding in de wetenschap minder eenvoudig is dan op het eerste gezicht lijkt.

Slow Steaming in de containerlijnvaart kost meer dan het oplevert

dinsdag, 18 december 2012

De sector van het maritieme containertransport, transport dat uitgevoerd wordt door container rederijen, kenmerkt zich door een sterke kostenfocus. Containerrederijen kunnen zich in het maritieme transport van containers nauwelijks differentiëren ten opzichte van de concurrerende rederijen. De kostenfocus komt vooral tot uiting via het constant streven naar schaalvoordelen, die behaald worden door de inzet van steeds grotere containerschepen.

RSS