EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Duwtje in de rug kan geen kwaad

maandag, 5 augustus 2013

Gedragseconomisch onderzoek laat zien dat kleine veranderingen in de omgeving waarin mensen keuzes maken de uiteindelijke keuze sterk kunnen beïnvloeden. De mogelijkheid om mensen via de keuzestructuur een duwtje in de juiste richting te geven, ook wel ‘nudging’ genoemd, heeft recentelijk zijn weg gevonden naar beleidsmakers. Jilles Smids bekritiseert het gebruik van nudging om gedragsveranderingen teweeg te brengen in het Nederlands Dagblad van 30 juli 2013 (zie bijlage). Wij gaan in op deze kritiek en beargumenteren dat nudging een waardevol beleidsinstrument is.

Ongelukkig voorstel Herman Wijffels

woensdag, 24 juli 2013

Op 28 juni 2013 heeft minister Dijsselbloem het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse banken aan de Tweede Kamer aangeboden. De commissie, onder voorzitterschap van Herman Wijffels, heeft op blz. 11 een elftal aanbevelingen gedaan. Helaas zijn deze aanbevelingen vooral op het niveau van ‘open deur’, erg algemeen of vaag. Een aanbeveling valt wel op. Die is erg concreet.

Pak door op de woningmarkt

maandag, 8 juli 2013

Het is een bekend punt van kritiek. Door de fixatie op de Brusselse 3% begrotingsnorm overheerst in Den Haag het korte-termijn beleid. Elke keer dat de groei tegenvalt volgt er weer een nieuwe ronde bezuinigingen en lastenverzwaringen om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen. Daarmee houdt de regering de onzekerheid over het economisch beleid in stand. De afwachtende houding bij ondernemers en consumenten is dus deels “self-inflicted”.

Gedragseconomie en het vriendelijk terugdringen van autogebruik

vrijdag, 14 juni 2013

Hoe kan autogebruik worden teruggebracht zonder het invoeren van rekeningrijden, verhogen van brandstofaccijns, of heffen van parkeergelden door werkgevers? Ik heb een extreem eenvoudig idee, dat verwaarloosbare implementatiekosten heeft en auto­mobilisten geen belastingen oplegt of hun keuzevrijheid anderszins beperkt.

RSS