EconomieOpinie.nl

"Een mening heeft iedereen wel, maar een gefundeerde mening is schaars. In Rotterdam weten we hoe de economie werkt, en daar schrijven we over, in duidelijke taal!"

Philip Hans Franses, decaan Erasmus School of Economics

EconomieOpinie.nl is een online opinieplatform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.

Ook ver van huis kun je de markt verslaan

Al decennia lang proberen beleggers en onderzoekers beleggingsstrategieën te bedenken waarmee ze het beter doen dan het marktgemiddelde. Een aantal hiervan, ook kwantitatieve beleggingsstrategieën genoemd, slaagt hierin en wordt op grote schaal toegepast.

maandag, 25 juli 2011

Gezondheidsverklaring versus controleverklaring

Stichting spaarders DSB bereidt een claim voor tegen Ernst & Young, de controlerend accountant van DSB Bank1. Eind juni 2009 heeft de controlerend accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor DSB Bank zonder voorbehouden en vier maanden later valt de betreffende bank onder de noodregeling van De Nederlandse Bank.

maandag, 25 juli 2011

(Onzakelijke) leningen getoetst aan de Aristotelische gelijkheidsformule

Hoewel de Nederlandse belastingwetgeving – evenals vele andere jurisdicties – eigen en vreemd vermogen al heel lang anders behandelt, neemt het belang van, en de discussie over, de vraag hoe een geldverstrekking fiscaal moet worden geduid alleen maar toe.

dinsdag, 28 juni 2011

Groene fiscale regelingen aan eigen succes ten onder

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het Nederlandse belastingstelsel in toenemende mate ingezet als instrument van milieubeleid. Aanvankelijk gebeurde dit vooral door het introduceren van milieuheffingen, gebaseerd op het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

maandag, 27 juni 2011


Promotie Tamar Weenen op donderdag 24 april 2014

De oorsprong en ontwikkeling van de medische voedingsindustrie

Promotie Kellie Liket op vrijdag 11 april 2014

Waarom 'goed' doen, niet goed genoeg is. Essays over maatschappelijke impact meeting.

Interview met Bas Jacobs in het blad ‘Pensioen Bestuur & Management’

31 maart jl. in het blad Pensioen Bestuur & Management (PBM)